Ton Overheid benoemd tot wethouder

5 juli 2024, 14:38

Ton Overheid is in de raadsvergadering van 4 juli 2024 door de gemeenteraad benoemd tot wethouder in het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk.

De afgelopen zes jaar was Ton Overheid raadslid en fractievoorzitter van het CDA Ridderkerk. Hij volgt Peter Meij op die eind mei afscheid nam als wethouder.

Vrijdag 5 juli is de portefeuilleverdeling van het college in nieuwe samenstelling vastgesteld. Deze is als volgt.

Burgemeester Marco Oosterwijk

 • Openbare orde en veiligheid
 • Politie, brandweer en ambulancedienst
 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Bestuurlijke coördinatie en samenwerking
 • Handhaving
 • Dijkversterking en waterveiligheid

Wethouder Henk van Os

 • APV
 • Boa’s en buurtpreventie
 • Economie inclusief bedrijfshuisvesting
 • Bedrijfsvoering en dienstverlening
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Energietransitie
 • Circulaire economie inclusief afval

Wethouder Kees van der Duijn Schouten

 • Financiën
 • Grondbeleid
 • Omgevingswet (ruimtelijke ontwikkelingen)
 • Wonen
 • Regionale economie

Wethouder Edward Piena

 • Jeugdzorg
 • Wmo
 • Participatiewet (werk en inkomen)
 • Volksgezondheid
 • Wijkteams

Wethouder Fleur Stip

 • Welzijn
 • Cultuur en evenementen
 • Sport en spelen
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Participatie en communicatie

Wethouder Ton Overheid

 • Verkeer en vervoer
 • Archeologie en erfgoed
 • Leefklimaat
 • Buitenruimte (inclusief dierenwelzijn)