Vooraankondiging last onder bestuursdwang aanhangwagen OG-67-NY

23 juni 2023, 15:18
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op het parkeerterrein aan de Schaapherderweg (X: 98331,078 Y: 432101,512) staat gedurende langere tijd een aanhangwagen geparkeerd. Deze aanhangwagen, met kenteken OG-67-NY, is van het merk Carrier en heeft een witte kleur.

Dit is een overtreding van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Ridderkerk (hierna: APV). Op grond van artikel 5:6 van de APV is het verboden een aanhangwagen langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben.

De gemeente heeft het voornemen om een last onder bestuursdwang op te leggen. De last heeft betrekking op het verwijderen en het verwijderd houden van de aanhangwagen. Het college is bevoegd tot het opleggen van een last onder bestuursdwang op grond van artikel 125 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Op grond van artikel 5:29 Awb kan het college bij toepassing hiervan zaken wegvoeren en opslaan.

De last onder bestuursdwang kan worden voorkomen indien de aanhangwagen alsnog vóór 10 juli 2023, verwijderd wordt. De rechthebbende van deze aanhangwagen kan een reactie geven op ons voornemen. Dit noemen wij een zienswijze. De zienswijze kan binnen een week ingediend worden door contact op te nemen met team WABO-toezicht en Juridische handhaving via toezichtwabo@bar-organisatie.nl of telefonisch via 0180 451 234.