Griffie

Elke raad heeft een griffier. De griffier en zijn medewerkers vormen samen de griffie. De griffie ondersteunt de raad, de raadscommissies, hun leden en hun voorzitters. De griffie staat los van de ambtelijke organisatie en valt onder directe verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.

Contact

Griffier Johan van Straalen
Telefoon: 0180 451 780
E-mail: j.v.straalen@ridderkerk.nl