Raadsleden

De raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van Ridderkerk. U kunt rechtstreeks met de raadsleden of hun fractie contact opnemen.

De contactgegevens van de raadsleden vindt u in het raadsinformatiesysteem. U vindt hier ook de nevenfuncties.

Wilt u iets sturen aan de raad als geheel, dan kunt u dit per e-mail aanleveren bij de griffier via j.v.straalen@ridderkerk.nl of per post via:

Gemeenteraad Ridderkerk
Ter attentie van de griffie
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

De griffie verspreidt uw e-mail of brief onder de raadsleden.