Jeugdlintje voor jonge helden

Kent u een jonge held? Een kind tussen de 6 en 18 jaar dat het verschil maakt in Ridderkerk? Zet hem of haar dan met het Jeugdlintje in het zonnetje!

Wanneer komt een kind/jongere in aanmerking?

Een kind komt in aanmerking als het aan onderstaande voorwaarden voldoet.

Hij of zij:

  • woont in Ridderkerk.
  • heeft een heldendaad verricht en/of
  • zet zich op eigen initiatief belangeloos en vrijwillig in voor Ridderkerkers of in de wijken en/of
  • heeft een bijzondere prestatie geleverd en/of
  • heeft zich in het afgelopen jaar minimaal een halfjaar op eigen initiatief voor de maatschappij ingezet.

Hoe kan ik een kind aanmelden?

U kunt kandidaten aanmelden via het aanmeldformulier. U kunt geen groepen aanmelden. Kandidaten kunnen niet zichzelf aanmelden.

Hulde aan onze jonge helden

Met het Jeugdlintje laat de gemeente zien dat zij de maatschappelijke en/of vrijwillige inzet van kinderen en jongeren in Ridderkerk waardeert.

Jury

Een jury beoordeelt de aanvragen en bepaalt. De jury behandelt alle aanmeldingen vertrouwelijk.