Onderwijs

Goed onderwijs in goede gebouwen is onmisbaar voor de vorming en ontwikkeling van onze jeugd. In een nieuwe nota Onderwijs geven we daar verder vorm aan.

Veilig naar school

We stimuleren de vorming van Integrale Kindcentra: organisaties voor kinderen van nul tot dertien jaar waar onderwijs, opvang en welzijnsactiviteiten onder één dak te vinden zijn. We investeren in voorschoolse educatie om leerachterstanden tegen te gaan.

Daarnaast werken we aan een veilige omgeving rond scholen en aan vergroening van de schoolpleinen. Kinderen moeten op een veilige manier op eigen gelegenheid van en naar school kunnen.

Extra kennis

Via voorlichting en buitenschoolse activiteiten kunnen kinderen extra kennis vergaren. Zodat ze bijvoorbeeld kunnen kennismaken met cultuur, wetenschap, technologie en sport. En we stimuleren dat scholen hun leerlingen laten kennismaken met verschillende beroepen. Aan bedrijven en maatschappelijke instellingen vragen we om voldoende stagemogelijkheden aan te bieden.

Voorlichting

Samen met maatschappelijke partners zullen we onder meer op scholen activiteiten organiseren om onze jongste inwoners te informeren over het belang van gezonde voeding, mentale en lichamelijke gezondheid, het gevaar van drugs- en alcoholgebruik en het verantwoord omgaan met geld.

Geen items gevonden