Thema 2: Opwekken van duurzame energie

De gemeente wil elektriciteit voortaan duurzaam opwekken. In het landelijk Klimaatakkoord uit 2019 staat dat we in Nederland per 2030 voor 35 Terrawattuur (TWh) aan duurzame energie willen opwekken (op het land). Hieraan leveren wij als samenleving een belangrijke bijdrage. In 2050 is de gemeente Ridderkerk bijna CO2 neutraal.

Thema 2: Opwekken van duurzame energie

De gemeente wil elektriciteit voortaan duurzaam opwekken. In het landelijk Klimaatakkoord uit 2019 staat dat we in Nederland per 2030 voor 35 Terrawattuur (TWh) aan duurzame energie willen opwekken (op het land). Hieraan leveren wij als samenleving een belangrijke bijdrage. In 2050 is de gemeente Ridderkerk bijna CO2 neutraal.

Ridderkerk werkt samen met 22 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Zuid-Holland. Samen vormen we de Energieregio Rotterdam – Den Haag. Deze regio maakt een energiestrategie. Daarin staat dat we in 2030 tussen de 2,8 en 3,2 TWh opwekken uit wind- en zonne-energie.

Ridderkerk wil hier graag aan meewerken. Onze gemeente is alleen dichtbevolkt. Daardoor hebben we weinig ruimte voor wind- en zonneparken. We moeten dus kijken naar andere gemeenten en andere oplossingen waarmee we duurzame energie kunnen opwekken.

Eén oplossing is het plaatsen van zonnepanelen op daken van woonhuizen. Ook hoeven we hiervoor niet extra te bouwen – de daken bestaan immers al. Op deze manier kan Ridderkerk de beperkte ruimte gebruiken voor andere grote zaken die ruimte innemen, zoals natuurlijke waterberging in de wijken.

Wat is het doel?

  • In 2050 wekken we onze stroom helemaal CO2-neutraal op. Dat doen we onder andere door te gaan werken met lokaal opgewekte, hernieuwbare energie.

Wat gaan we doen?

  • Voor het jaar 2023 liggen er zonnepanelen op alle gemeentelijke daken die daar geschikt voor zijn. Waar mogelijk plaatsen we ook zonneboilers.
  • Voor 2030 liggen er zonnepanelen op 40 procent van de huizen.
  • Alle nieuwbouwhuizen hebben zonnepanelen op het dak.
  • We maken een kansenkaart. Deze kaart is een houvast met technische eisen en voorwaarden voor de gemeente en initiatiefnemer(s). Dit gebruiken we bijvoorbeeld om van een zonneparkinitiatief een succes te maken.
  • Er is toestemming voor drie windmolens die we in de toekomst gaan gebruiken op Nieuw Reijerwaard.