Collegebesluiten 12 juni 2023

Onderzoek ontmoetingsplek centrum

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief over het onderzoek ‘Ontmoetingsplekken centrum van Ridderkerk’ vast te stellen en te versturen.

Vacaturekrant

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief over de digitale vacaturekrant vast te stellen en te versturen.

Vragen blauwe zone

Het college beantwoordt de vragen van het raadslid Kayadoe over het verkeersbesluit verlenging proef blauwe zone per brief.

Vragen kruispunt Rotterdamseweg/Rijnsingel

Het college beantwoordt de vragen van het raadslid Swarttouw over de verkeersveiligheid op het kruispunt Rotterdamseweg/Rijnsingel per brief.

Mandaat aanvraag regeling SPUK-MEOZ

Het college heeft de manager Vastgoed mandaat verleend voor het indienen van een subsidie aanvraag voor de specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (SPUK-MEOZ).

Sloopwerkzaamheden Blaak

Het college heeft besloten het stilleggingsbesluit en de last onder dwangsom, opgelegd met betrekking tot de sloopwerkzaamheden aan de Blaak, in te trekken onder het stellen van voorwaarden.