Collegebesluiten 12 maart 2024

Bestemmingsplan Lagendijk/Pruimendijk

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Buitengebied – saneren glas Lagendijk 285 en Pruimendijk 53’ ter besluitvorming (ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan) aan de raad voor te leggen.

Bestemmingsplan ontsluitingsweg

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Ontsluitingsweg tussen Hoogzandweg en Salieweg ’ ter besluitvorming (ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan) aan de raad voor te leggen.

Achtervangovereenkomst

Het college heeft besloten om een nieuwe achtervangovereenkomst aan te gaan met het Waarborgfonds Sociale Woningen voor de uitvoering van het lokale woonbeleid door de woningcorporaties.

Nota Betrokken Samenleving

Het college legt de Nota Betrokken Samenleving ter consultatie voor aan de gemeenteraad.

Tijdelijke subsidieregeling MKB

Het college informeert de gemeenteraad over de resultaten van de Tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie MKB gemeente Ridderkerk 2022-2023.