Collegebesluiten 12 september 2023

Last onder dwangsom

Met betrekking tot de inrichting aan het adres Pottenbakkerstraat 43 in Ridderkerk heeft het college besloten een last onder dwangsom op te leggen om zodoende te bewerkstelligen dat de overtreding met artikel 3.36 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 3.43 van de Activiteitenregeling milieubeheer wordt beëindigd en beëindigd blijft.

Vragen Willemstraat

Het college heeft de raadsvragen van raadslid Sluimers over de nieuwbouw van appartementen aan de Willemstraat 257 per brief beantwoord.

Vragen Middenmolendijk

Het college heeft de raadsvragen van raadslid Kayadoe over de schade aan het wegdek van de Middenmolendijk per brief beantwoord.

Deelmobiliteit

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken en de voortgang van deelmobiliteit.

Hervormingsagenda Jeugd

Het college informeert de raad over de landelijke vaststelling van de Hervormingsagenda Jeugd.

Centrale stemopneming

Het college besluit over te gaan tot een centrale stemopneming (centraal stemmen tellen) voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 22 november 2023.

Vragen asbestsanering

Het college heeft de raadsvragen van raadslid Van Nes-de Man over asbestsanering Pruimendijk 170a en kassen en loodsen Geerpolder per brief beantwoord.

Museumschool Rijsoord

Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het bereikte (voorwaardelijke) schikkingsresultaat, inhoudende de aankoop van het voormalig schoolgebouw aan de Rijksstraatweg 101 te Ridderkerk (Rijsoord) en het grootste deel van de inventaris.