Collegebesluiten 13 februari 2024

Leerplicht

Het college heeft het jaarverslag leerplicht 2022-2023 vastgesteld en informeert de gemeenteraad.

Trouwlocaties

Het college stelt de gemeenteraad voor het Delegatiebesluit aanwijzing trouwlocaties gemeente Ridderkerk vast te stellen.

DVO met De BedrijfsvoeringsPartner

Het college besluit een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met De BedrijfsvoeringsPartner aan te gaan.

Vragen asielzoekers

Het college heeft de schriftelijke vragen van raadslid Swartouw over de opvang van asielzoekers in Ridderkerk per brief beantwoord.

Uitvoeringsplan Woonoverlast

Het college heeft besloten het Uitvoeringsplan Woonoverlast vast te stellen en de raad hierover te informeren.

Aanpak ondermijning

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief inzake de aanpak van ondermijning vast te stellen en te versturen.

Vragen spookwoningen

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van raadslid Kayadoe over spookwoningen in Ridderkerk per brief.

Budget IKC De Driemaster

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het investeringsbudget voor de nieuwbouw van de Driemaster te verhogen in verband met stedenbouwkundige eisen aan het gebouw.

Baggeren haven

Het college heeft besloten de brief aan de gemeente Voorne aan Zee en de raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.