Collegebesluiten 14 februari 2023

Vragen distributiecentrum Panattoni

Vragen van het raadslid Rijsdijk over het distributiecentrum Panattoni worden per brief beantwoord.

Omgevingsvergunning woning Geerlaan

Een verleende omgevingsvergunning voor uitbreiding van een woning aan de Geerlaan wordt, na een ingediend bezwaar, herzien en blijft in stand.

Starterslening, Stimuleringslening Duurzaamheid

De gemeenteraad wordt voorgesteld de verordeningen Verzilverlening en Blijverslening in te trekken en budgetten beschikbaar te stellen voor de Starterslening en/of de Stimuleringslening Duurzaamheid.

Nascheiden afval

Het bedrijf Omrin is aangewezen als partner voor het nascheiden van PMD-restafval.

Informatiebeveiliging

De collegeverklaring Ridderkerk ENSIA 2022 inzake informatiebeveiliging DigiD en Suwinet is vastgesteld.