Collegebesluiten 17 januari 2023

Bruggen Oudelandseweg

Voor twee bruggen aan de Oudelandseweg worden een zakelijk recht van erfdienstbaarheid en een zakelijk recht van opstal gevestigd.

Vragen schuldhulpverlening

Vragen van de raadsleden Alkema, Van de Waerdt en Mijnders over ‘extra gelden schuld­hulpverlening’ worden per brief beantwoord.

Vragen ontvlechting BAR-organisatie

Vragen van het raadslid Ros over ‘ontvlechting BAR samenwerking’ worden per brief beantwoord.

Loods Y6

De procedure om Loods Y6 aan de Ringdijk 390 aan te wijzen als gemeentelijk monument wordt gestart. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Ambtenaren burgerlijke stand

Twee nieuwe medewerkers zijn benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand voor uitvoering van werkzaamheden aan de front- en backoffice.