Collegebesluiten 18 april 2023

Huisvestingsplan onderwijs

De gemeenteraad wordt voorgesteld het Huisvestingsplan onderwijs en integrale kindcentra 2023-2026 en de eerste wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ridderkerk 2021 vast te stellen.

Herhuisvesting vluchtelingen Oekraïne

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het voor een langere periode tijdelijk beschikbaar stellen van woningen van Wooncompas voor de herhuisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne.

Regionale Energie Strategie

  • De Voortgangsrapportage 2023 RES Rotterdam Den Haag is vastgesteld en wordt namens de RES-regio ingediend bij het Nationaal Programma RES. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.
  • Het Plan van Aanpak Regionale Energie Strategie Rotterdam Den Haag 2022 – 2026 is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Hersteloperatie toeslagen

De mandaatbesluitregeling ten behoeve van Wet hersteloperatie toeslagen is gewijzigd. Het beleid voor de uitvoering van deze wet is vastgesteld.

Vergroenen tuinen

De subsidieregeling ‘Vergroenen Particuliere Tuinen Ridderkerk 2023-2024’ is vastgesteld.

Lokale aanpak isolatie

  • De beleidsadviseur energiebesparing wordt gemachtigd voor het aanvragen van landelijke Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie.
  • De Vouchersubsidieregeling Isolatiemaatregelen doe-het-zelvers koopwoningen gemeente Ridderkerk 2023-2026 is vastgesteld.

Vragen scheidingsproblemen jeugdigen

Vragen van het raadslid Van de Waerdt over de beleidsnota Scheidingsproblemen bij jeugdigen worden per brief beantwoord.

Park Maasdonck

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het project Park Maasdonck.