Collegebesluiten 21 november 2023

Motie Schouw

De afdoeningsbrief inzake motie 2022-19 ‘Schouw toegankelijkheid buitenruimte’ wordt verstuurd aan de gemeenteraad.

Motie Eendentrap

De afdoeningsbrief inzake motie 2023-43 Eendentrap wordt verstuurd aan de gemeenteraad.

Vragen fietspad

Het college beantwoordt vragen van raadslid Mijnders over het fietspad tussen de Kastanjelaan en de parkeerplaats Reijerpark per brief.

Verkeersveiligheid

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk 2021 – 2026.

Dwangsom asbest

Het college heeft besloten een last onder dwangsom op te leggen aan KOY bouw onderhoud & Advies om binnen de gemeente Ridderkerk naleving van artikel 1a van de Woningwet juncto artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 in samenhang met artikel 3 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 af te dwingen.

Quickscan Blaak

Het college informeert de gemeenteraad over de geactualiseerde quickscan die hoort bij de ontwikkeling van zeven rijenwoningen aan de Blaak.

Begroting ‘Bedrijfsvoeringspartner’

Het college neemt kennis van de begroting 2024-2027 van de GR BAR-organisatie “De Bedrijfsvoeringspartner” en informeert de gemeenteraad.

IKC De Noord

Met drie bedrijven worden overeenkomsten aangegaan voor de bouw van IKC De Noord en de plaatsing van tijdelijke huisvesting. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Veiligheidsrisicogebieden

De burgemeester heeft de gebieden rondom de Ridderkerkse VO-scholen en het Winkelhart Ridderkerk (centrum) aangewezen als veiligheidsrisicogebieden. De gemeenteraad wordt per burgemeestersbrief geïnformeerd.