Collegebesluiten 24 januari 2023

Decembercirculaire

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de decembercirculaire 2022 van het gemeentefonds.

Afsprakenkader Stedin

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het Afsprakenkader dat Stedin en de andere netwerkbedrijven met de Staat hebben gemaakt.

Vragen bij fouten aanvragen langdurige zorg

Vragen van het raadslid Van de Waerdt over ‘Fouten bij aanvragen langdurige zorg’ worden per brief beantwoord.

Rapport Ombudsman

Op het rapport ‘Met weinig genoegen nemen’ van de Nationale Ombudsman wordt per brief gereageerd.

Loden waterleidingen

Pandeigenaren ontvangen een brief over de mogelijke aanwezigheid van loden waterleidingen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Leefgeld Oekraïners

De ‘Beleidsregels leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Ridderkerk’ zijn vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.