Collegebesluiten 24 oktober 2023

Zienswijze Wooncompas

De gemeenteraad wordt gevraagd zijn zienswijze te geven op de (concept) prestatieafspraken voor de periode 2024 tot en met 2027 tussen Wooncompas, huurdersorganisatie Progressie en de gemeente Ridderkerk.

Padelbanen

Het college informeert de gemeenteraad over de uitkomsten van geluidsonderzoeken naar padelbanen.

Waal

Het college informeert de gemeenteraad over integrale handhavingsacties op en rond de Waal.

Vragen Blaak

Het college beantwoordt vragen van raadsleden Van Nes-de Man en Rijsdijk over veiligheid rondom de Blaak-flats per brief.

Vragen windturbines

Het college beantwoordt vragen van raadslid Rijsdijk over windturbines Nieuw Reijerwaard per brief.

Controleprotocol

Het college heeft het controleprotocol behorende bij de Gemeenschappelijke Regeling Bescherm Wonen Regio Rotterdam vastgesteld.

Dienstregeling RET

Het college informeert de gemeenteraad over de aangepaste dienstregeling van de RET en over een raadstoezegging.

Commissie ruimtelijke kwaliteit

In het kader van de Omgevingswet heft de gemeente Ridderkerk de erfgoedcommissie en de welstandscommissie op. Deze commissies worden vervangen door één integrale ‘Commissie ruimtelijke kwaliteit’. Op 1 januari 2024 neemt deze nieuwe commissie de werkzaamheden van de erfgoedcommissie en de welstandscommissie over.

Gemeentewerf

Het college gaat een allonge aan op de huurovereenkomst van de Kolenbranderstraat 6a.

Controleprotocol SVHW

Het college heeft het overzicht vastgesteld van relevante bepalingen van de belastingverordeningen met betrekking tot de belastingen die door het SVHW worden uitgevoerd.