Collegebesluiten 26 september 2023

Verkoop grond

Het college heeft besloten een deel van haar gemeentegrond te verkopen aan Salem voor een rolstoelvriendelijke tuininrichting.

GRJR

Het college informeert de gemeenteraad over de effecten van de definitieve jaarstukken 2022, de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en de financiële verwerking ervan in onze P&C documenten.

Gezond en Actief Leven

Het college heeft ingestemd met het plan van aanpak 2024-2026 voor het Gezond en Actief Leven Akkoord en deze ter beoordeling voorgelegd aan de kerngroep VNG/VSG.

Zorgakkoord

Het college informeert de gemeenteraad over het regiobeeld Integraal Zorgakkoord.

Vragen parkeerzone

Het college beantwoordt de door mevrouw Kayadoe gestelde vervolgvragen over het verkeersbesluit blauwe parkeerzone Dillenburgplein.

BAR-ontvlechting

Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang en stand van zaken m.b.t. de ontvlechting van de BAR-organisatie en de opbouw van de organisatie van Ridderkerk.

Boomgaard

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken van De Boomgaard.