Collegebesluiten 30 mei 2023

Subsidie Hospice de Reiziger

Het college verstrekt voor het jaar 2023 een subsidie van € 5.000,- aan Hospice de Reiziger.

Voorontwerpbestemmingsplan ’t Ronde Sant

Het college heeft besloten voor de locatie ’t Ronde Sant het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Regeling Rechtspositie

Het college heeft de regeling Rechtspositie burgemeester en wethouders Ridderkerk 2023 vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Jaarverslag VTH Wabo 2022

Het college heeft het ‘Jaarverslag VTH Wabo 2022’ vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Vragen tenaamstelling gemeentelijke belastingen

Vragen van het raadslid Van Neuren over de tenaamstelling gemeentelijke belastingen beantwoord het college per brief.

Vragen brief gratis OV

Vragen van het raadslid Rijsdijk over de brief ‘aanvraag gratis OV voor AOW-gerechtigden’ beantwoord het college per brief.