Collegebesluiten 31 januari 2023

Hulpteam Toeslagenaffaire

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang Hulpteam Toeslagenaffaire.

Oostmolendijk, Ringdijk

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over ontwikkelingen rond de Oostmolendijk en de Ringdijk.

Klimaatvisie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang van de thema’s die vallen onder de Klimaatvisie Ridderkerk.

Vragen energielabels

Vragen van de raadsleden Alkema en Klaver over inzicht en handhaving van energielabels bij kantoorpanden worden per brief beantwoord.

ROBT

De medewerkers van het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) zijn in het kader van aanpak ondermijning aangewezen als toezichthouder voor een aantal gemeentelijke verordeningen.

Wabo

Het “Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen Wabo 2023” is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Het “Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2023” is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Evaluatie jaarwisseling

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de evaluatie van de jaarwisseling in Ridderkerk.