Collegebesluiten 4 april 2023

Onkruidbestrijding

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over een succesvolle nieuwe aanpak van onkruidbestrijding op verharding. De nieuwe werkwijze wordt gemeentebreed ingevoerd.

Veiligheid fietsenstallingen

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de stand van zaken over de veiligheid van fietsenstallingen en bushaltes aan de Rotterdamseweg.

Garantstelling schaatsbaan

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de garantstelling voor de Schaatsbaan 2022.

Wet open overheid

In verband met regels die de Wet Open Overheid stelt aan de informatiehuishouding is een wijziging van de Mandaatbesluitregeling vastgesteld.

Afvalscheiding

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over afvalscheidingsresultaten van 2022.

Uitgifte grond Cornelisland

Op Cornelisland wordt aan Olea Nuts VOF een perceel grond in optie uitgegeven.

Schone lucht

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over deelname van Ridderkerk aan het Schone Lucht Akkoord.

Vragen Middenmolendijk

Vragen van het raadslid Kayadoe over de doorgang Middenmolendijk worden per brief beantwoord.

Vragen borden elektrische voertuigen

Vragen van het raadslid Kayadoe over ‘verkeersborden parkeren elektrische voertuigen’ worden per brief beantwoord.

Vragen opladen

Vragen van het raadslid Borst over de infrastructuur voor het opladen van elektrische auto’s worden per brief beantwoord.

Vragen Rosmolen-Patrijs

Vragen van het raadslid Rijsdijk over de onveilige verkeerssituatie Rosmolen-Patrijs worden per brief beantwoord.

Loods Y6 gemeentelijk monument

Loods Y6 aan de Ringdijk 390 is aangewezen als gemeentelijk monument. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

BUIG-budget

De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de verklaring over maatregelen om het tekort op het BUIG-budget over 2022 terug te dringen.

Formatieplan Ridderkerkse organisatie

Het Formatieplan voor de nieuwe Ridderkerkse organisatie is voorlopig vastgesteld en wordt voorgelegd aan de ondernemingsraad. De intentieovereenkomst over de samenwerking met de gemeente Albrandswaard is vastgesteld.

Burgerpeiling

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de rapporten Burgerpeiling en Klanttevredenheidsonderzoek balie 2022.

Huisvesting buitendienst

Voor de toekomstige huisvesting van de buitendienst van de gemeente Ridderkerk wordt een locatie aan de Kolenbranderstraat gehuurd.