Collegebesluiten 5 maart 2024

Vragen Duurzaam Donkersloot

Het college heeft de schriftelijke vragen van raadslid Alkema over Duurzaam Donkersloot per brief beantwoord.

Bestemmingsplan J.S. Bachstraat

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘J.S. Bachstraat 4’ ter besluitvorming (ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan) aan de raad voor te leggen.

Bestemmingsplan Rembrandtweg

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Rembrandtweg fase 2’ ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

Zienswijze GR SVHW

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de 3e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 vast te stellen.