Subsidie Maatschappelijke Initiatieven

Heeft u of uw organisatie een goed idee waardoor kwetsbare inwoners (weer) mee kunnen doen in de samenleving? Dan kunt u hiervoor subsidie Maatschappelijke Initiatieven aanvragen.

Vraag de subsidie aan als particulier (met DigiD) of organisatie (met eHerkenning) via het aanvraagformulier.

Subsidie Maatschappelijke Initiatieven kunt u gebruiken om uw idee, initiatief of project op te starten of te ontwikkelen. U kunt deze subsidie voor 1 jaar krijgen. Daarna kijken we of uw idee inderdaad het gewenste effect heeft. Als dat zo is, dan kan het een vervolg krijgen met bijvoorbeeld een inkoop- of vervolgsubsidie. Als dat niet zo is, dan kunnen wij besluiten om de subsidie te stoppen of om het nog een jaar te proberen.

Na maximaal 2 jaar moet duidelijk zijn of uw project succes heeft. Dit is het geval wanneer het project het huidige aanbod kan vervangen. Dit is het geval als het project voor dezelfde prijs een betere kwaliteit zorg biedt, of voor een lagere prijs dezelfde kwaliteit zorg biedt. Of als u aan kunt tonen dat kwetsbare personen minder, later of helemaal geen gebruik maken van zorg.

Puntenlijst

Een toetsingscommissie beoordeelt uw aanvraag en de eindresultaten van de projecten. In deze commissie zitten personen die de Ridderkerkse samenleving goed kennen, zoals leden van de Wmo-raad, de wijkregisseur en mensen van het Wijkteam. Zij beoordelen de aanvragen met een puntenlijst (zie hieronder). Zo is het voor iedereen duidelijk waarop de commissie beoordeelt. De leukste, maar vooral de meest zinvolle ideeën nodigt de commissie uit voor een presentatie.

Op de puntenlijst komen in ieder geval de volgende elementen aan bod:

Innovatie

 • Is het project vernieuwend voor Ridderkerk?
 • Is het beter, slimmer of goedkoper als iets vergelijkbaars dat er al is?
 • Is het project eerder of ergens anders al eens succesvol geweest?

Voor en door Ridderkerkers

 • Is de subsidie aangevraagd door een Ridderkerkse organisatie of groep inwoners?
 • Werkt de aanvrager veel samen met partners en inwoners uit Ridderkerk?

Overkoepelend

 • Heeft het project ook een gunstig effect op jeugdigen en werklozen?
 • Heeft het project ook een gunstig effect op de wijk?

Overig

 • Is het project praktisch uitvoerbaar?
 • Is er vraag naar dit aanbod?
 • Wat zijn de kosten en wat levert het op?

Soort aanvraag: maximaal 95 punten

 • Het project bestaat nog niet in Ridderkerk: 6 punten
 • Het project heeft elders zijn nut bewezen: 6 punten
 • Het project is aangevraagd door een organisatie gevestigd in Ridderkerk: 3 punten
 • Er wordt samengewerkt met meerdere partijen in Ridderkerk: 3 punten
 • Er wordt samengewerkt met (een groep) inwoners: 3 punten
 • Het project heeft ook een gunstig effect op werklozen en jeugdigen: 3 punten

Effectiviteit

 • Uit het projectplan blijkt heel duidelijk hoe het project duurdere zorg kan verminderen (met een berekening of goede argumentatie): 0 tot 6 punten
 • Uit het projectplan blijkt heel duidelijk op welke manier de kwetsbare doelgroep betere zorg krijgt (met goede beschrijving en een voorstel hoe dit meetbaar te maken): 0 tot 6 punten
 • Uit het projectplan blijkt dat het project praktisch uit te voeren is: 0 tot 4 punten

Maatschappelijke vraag

 • Het project heeft meerwaarde voor de werkzaamheden van het wijkteam: 0 tot 10 punten
 • Het project geeft antwoord op een maatschappelijke vraag of hiaat in het (zorg)aanbod: 0 tot 10 punten
 • Het project is gericht op zorgwekkende zorgmijders: 0 tot 10 punten
 • Het project is ondersteunend aan de doelen van het welzijnskader ‘gewoon meedoen’: 0 tot 20 punten

Financiën

 • Het project kan na maximaal 2 jaar zonder gemeente financiering verder of: 5 punten
 • Het gaat om een aanvraag voor een tijdelijk project: 5 punten

Resultaten (ten behoeve van eventueel vervolg financiering): maximaal 45 punten

 • Door dit project zijn meer dan 5 kwetsbare personen ondersteund in hun zelfredzaamheid en participatie: 0 tot 5 punten
 • Dit project ondersteunt meer dan 10 kwetsbare personen in hun zelfredzaamheid en participatie: 5 tot 10 punten
 • Door dit project zijn de kosten per cliënt lager dan de inzet van begeleiding: 10 punten
 • Door dit project zijn de kosten per cliënt nagenoeg hetzelfde dan bij de inzet van de begeleiding, maar de resultaten en de kwaliteit zijn duidelijk beter (deelnemersaantallen, tevredenheidsmeting en score zelfredzaamheid): 10 punten
 • Door dit project worden zorgwekkende zorgmijders beter bereikt: 0 tot 10 punten

Puntentoekenning maatschappelijke initiatieven

Soort aanvraag:

 • Het project is nieuw en bestaat nog niet in Ridderkerk: 6 punten
 • Het project heeft ook een gunstig effect op de langdurig werklozen, kwetsbare jongeren, duurzaamheid en buitenruimte: 0 tot 6 punten
 • Het project is aangevraagd door een groep inwoners: 2 punten
 • Het project is aangevraagd door een straat of buurt: 3 punten
 • Het projectplan maakt duidelijk dat er gestreefd wordt naar het ondersteunen van kwetsbare personen: 0 tot 6 punten
 • Het is makkelijk uit te voeren: 0 tot 6 punten
 • Het biedt meerwaarde aan het wijkteam: 0 tot 10 punten

Financiën

 • De aanvraag kan na maximaal 2 jaar zonder externe financiering verder of: 5 punten
 • Het betreft een aanvraag voor een tijdelijk project: 5 punten

Resultaten

 • Door dit project zijn meer dan 5 kwetsbare personen ondersteund in de zelfredzaamheid: 6 punten
 • Door dit project is de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de deelnemende personen verbeterd (tevredenheidsmeting): 0 tot 6 punten
 • Door dit project worden zorgwekkende zorgmijders beter bereikt (deelnemersaantallen): 0 tot 10 punten

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0180) 451 234. Afhankelijk van uw vraag kunt u vragen naar de volgende teams of personen:

 • Als u wilt toetsen of uw idee draagvlak heeft: het Wijkteam
 • Als u inwoner bent met een goed idee en u wilt hierover overleggen: wijkregisseur
 • Als u vragen heeft over de ‘spelregels’ of hoe u uw idee kunt indienen: team Subsidies via e-mail: subsidie@bar-organisatie.nl