Soorten graven op begraafplaats

Heeft u al eens nagedacht over het soort graf waarin u begraven wilt worden? Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden. Zo zijn er algemene graven, particulieren graven, kindergraven en grafkelders.

In een algemeen graf liggen meestal 2 overledenen. Deze hebben geen (familie)band met elkaar.

Kan ik een algemeen graf reserveren?

Een algemeen graf kunt u niet zelf kiezen en reserveren. De gemeente geeft deze graven op volgorde uit.

Hoe lang blijft een algemeen graf bestaan?

Een algemeen graf op begraafplaats Vredehof is, tegen betaling, beschikbaar voor een periode van 20 jaar. Dit betekent dat het graf ten minste 20 jaar blijft bestaan. U kunt deze periode niet verlengen.

Wat is het ruimen van een algemeen graf?

Na 20 jaar kan de gemeente het graf ruimen. De stoffelijke resten begraven we dan in een verzamelgraf. U kunt ook kiezen om de stoffelijke resten te laten begraven in een particulier graf of te laten cremeren.

Bij het ruimen van het graf halen we gedenktekens, zoals grafstenen, weg. Haalt u als nabestaande deze gedenktekens niet op? Dan vernietigen we ze.

Hoe en wanneer maakt de gemeente bekend dat zij graven gaat ruimen?

Een jaar voor het ruimen van de graven laten we dit via de plaatselijke krant en op onze website weten. Dit maken we ook bekend op de begraafplaats, zowel op het mededelingenbord als bij de graven zelf.

Wat kost het?

De kosten van een algemeen graf kunt u vinden in de Verordening lijkbezorgingsrechten 2023.

Waarom staat er een wit bordje bij het graf?

Als er een wit bordje bij een graf staat, dan willen wij graag in contact komen met de rechthebbende of nabestaanden van de overledene(n). Het kan zijn dat de rechthebbende overleden of verhuisd is en wij deze informatie (nog) niet hebben.

Wilt u samen met uw partner of familie begraven worden? Dan kunt u het beste kiezen voor een particulier graf. Daar mogen 2 overledenen in liggen of er mogen 4 urnen in staan. Afhankelijk van de plek van het graf op de begraafplaats, mogen er ook 2 sierurnen bovenop het graf staan. U kunt de as ook in het graf (laten) uitstrooien.

Kan ik een particulier graf reserveren?

U kunt alleen op begraafplaats Rusthof een particulier graf reserveren.

Aanvragen particulier graf

Op begraafplaats Vredehof geven we graven uit op volgorde van ligging. Vaak is het mogelijk om een plekje uit te kiezen op het oude gedeelte van deze begraafplaats.

Hoe lang blijft een particulier graf bestaan?

Een particulier graf is, tegen betaling, beschikbaar voor 20 jaar. Daarna kunt u deze periode verlengen. Wordt een overledene bijgezet in een particulier graf? En is de resterende periode korter dan 10 jaar? Dan moet u de periode met 10 jaar verlengen. De grafrust moet altijd minimaal 10 jaar zijn. Grafrust betekent dat een graf niet geruimd of geschud mag worden.

Alleen op begraafplaats Vredehof kan een vaste periode van een particulier graf omgezet worden naar onbepaalde tijd.

U kunt informeren naar de mogelijkheden die de gemeente heeft om het graf te onderhouden. Neem hiervoor contact op met de medewerker van de begraafplaatsadministratie. Dat kan door een e-mail te sturen naar begraafplaats@ridderkerk.nl of om te bellen naar 0180 451 248.

Wat zijn mijn rechten als rechthebbende?

Als u verantwoordelijk bent voor het graf (wij noemen dat rechthebbende) dan bepaalt u onder andere:

  • wie er in het graf begraven wordt
  • of u een gedenkteken wil plaatsen
  • of u de periode wil verlengen
  • of u afstand wil doen van het grafrecht

Kan ik het grafrecht overschrijven naar iemand anders?

Ja, dat kan. Alleen de rechthebbende (verantwoordelijke persoon) van het graf kan dit verzoek doen. Is de rechthebbende van het graf overleden? Dan kunnen andere nabestaanden aan de gemeente vragen om rechthebbende te worden. Dit heet een verzoek tot overboeking. Hieraan zijn kosten verbonden. Als er geen rechthebbende meer is, wordt de gemeente eigenaar van het graf. In dat geval kunnen we het gedenkteken weghalen en het graf ruimen.

Wat is het schudden van een graf?

Een graf schudden betekent dat de stoffelijke resten dieper worden begraven in hetzelfde graf. Na het (eenmalig) schudden is er in het graf weer ruimte voor 2 overledenen.

Meestal kunt u, op verzoek, op begraafplaats Vredehof een particulier graf laten schudden. Dit mag vanaf 10 jaar nadat de laatste persoon in dit graf is begraven. Soms is het schudden niet mogelijk. Dit hangt af van de omstandigheden. Op begraafplaats Rusthof is het schudden van een graf niet mogelijk.

Wat kost het?

De kosten van een particulier graf kunt u vinden in de Verordening lijkbezorgingsrechten 2023.

Waarom staat er een wit bordje bij het graf?

Als er een wit bordje bij een graf staat, dan willen wij graag in contact komen met de rechthebbende of nabestaanden van de overledene(n). Het kan zijn dat de rechthebbende overleden of verhuisd is en wij deze informatie (nog) niet hebben.

Op begraafplaats Vredehof zijn 2 speciale gedeelten voor particuliere kindergraven.

Graven voor kinderen zijn voor 80 jaar beschikbaar.

Bent u inwoner van Ridderkerk? Dan betaalt de gemeente het grafrecht en het algemeen onderhoud van het graf. Overige kosten, zoals bijvoorbeeld de gedenksteen of het inschrijven in het register, komen voor uw eigen rekening. Bespreek dit met uw uitvaartondernemer.

Een grafkelder is een bijzondere vorm van een particulier graf.

In een grafkelder is plaats voor 2 overledenen. In een dubbele grafkelder is plaats voor 4 overledenen. De verantwoordelijke voor de grafkelder (rechthebbende) bepaalt welke personen worden begraven in deze kelder.

Voor grafkelders gelden dezelfde voorwaarden als voor een ‘gewoon’ particulier graf.

Wilt u een grafkelder laten plaatsen? Neem dan contact op met de medewerker van de begraafplaatsadministratie. Dat kan door een e-mail te sturen naar begraafplaats@ridderkerk.nl of om te bellen naar 0180 451 248.