Inkoop en aanbestedingen

De gemeente koopt elk jaar verschillende producten en diensten in. Team Inkoop adviseert en begeleidt aanbestedingen die gaan over leveringen, diensten en werken. Bijvoorbeeld het bouwen van scholen en sporthallen, rioleringen, schoonmaak en catering, beveiliging, kantoorartikelen, inhuur personeel, fietsenstallingen, websites en drukwerk. Als u een opdracht voor ons wilt uitvoeren, dan is het goed om te weten wat ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is.

 • uitgangspunten, richtlijnen en procedures voor het uitvoeren van inkoop- en aanbestedingstrajecten
 • maatschappelijke doelstellingen
 • actuele politieke thema’s zoals duurzaamheid, social return on investment, innovatie en integriteit

Onderaan deze pagina vindt u het inkoopbeleid en onze algemene voorwaarden.

Inkoopdoelstellingen

Wij vinden het belangrijk dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) aandacht krijgt bij het inkopen en aanbesteden van diensten en werken. Wij willen altijd tegen de beste prijs- en kwaliteitverhouding inkopen. Hierbij doorlopen we het aanbestedingsproces op een eerlijke manier.

Op TenderNed vindt u alle Europese en Nationale aanbestedingen. U kunt de aanbestedingen bekijken tot en met de inleverdatum van de inschrijving.

Partijen die wij uitnodigen om een inschrijving in te dienen, kunnen op Tendernet onze meervoudig onderhandse aanbestedingen en bijbehorende aanbestedingsdocumenten vinden.

Om deel te kunnen nemen aan onze digitale aanbestedingen registreert u uw organisatie via TenderNed.

 • Enkelvoudig: Werken tot € 100.000,00, leveringen tot € 50.000,00, diensten tot € 50.000,00
 • Meervoudig: Werken van € 100.000,00 tot € 1.500.000,00, leveringen van € 50.000,00 tot Europees drempelbedrag, diensten van € 50.000,00 tot Europees drempelbedrag
 • Nationaal: Werken van € 1.500.000,00 tot Europees drempelbedrag, leveringen en diensten niet van toepassing
 • Europees: Werken, leveringen en diensten vanaf Europees drempelbedrag

Alle bedragen zijn exclusief btw.

Abri’s en vrijstaande reclamevitrines

 • Startdatum: 6 januari 2023
 • Kenmerk: 392792
 • Status: In voorbereiding
 • Procedure: Onderhandse procedure
 • Type: Diensten

Bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden IKC De Noord

 • Startdatum: 5 september 2022
 • Kenmerk: 375692
 • Status: Gegadigden beoordeeld
 • Procedure: Niet-openbaar
 • Type: Werken

Brokerdienstverlening Standaard Software & SaaS-diensten

 • Startdatum: 22 september 2022
 • Kenmerk: 377870
 • Status: Gegund (voorgenomen)
 • Procedure: Openbaar
 • Type: Diensten

Groenaanleg bedrijvenpark Cornelisland te Ridderkerk

 • Startdatum: 15 december 2022
 • Kenmerk: 384747
 • Status: Uitgenodigd
 • Procedure: Onderhandse procedure
 • Type: Werken

Herinrichting Ziedewij

 • Startdatum: 9 januari 2023
 • Kenmerk: 393689
 • Status: Uitgenodigd
 • Procedure: Onderhandse procedure
 • Type: Werken

Verwijderen milieuverontreiniging op wegen en bermen en calamiteiteninzet in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

 • Kenmerk: 395050
 • Status: In voorbereiding
 • Procedure: Openbaar
 • Type: Diensten

Open House: Collectieve zorgverzekering minima BAR-gemeenten

 • Startdatum: 17 april 2019
 • Kenmerk: 220998
 • Status: Aanbestedingsdocumenten aangepast
 • Procedure: Openbaar
 • Type: Diensten

Open House: Dagbesteding en begeleiding

 • Startdatum: 15 juli 2021
 • Kenmerk: 305176
 • Status: Aangekondigd
 • Procedure: Openbaar
 • Type: Diensten

Open house: Hulp bij het huishouden

 • Startdatum: 24 november 2021
 • Kenmerk: 295813
 • Status: Aangekondigd
 • Procedure: Openbaar
 • Type: Diensten

Open House: Jobcoaching en naar werk trajecten doelgroep arbeidsbeperkten

 • Startdatum: 4 april 2022
 • Kenmerk: 354160
 • Status: Aangekondigd
 • Procedure: Openbaar
 • Type: Diensten

Open House: Peuterwerk Ridderkerk

 • Startdatum: 1 november 2022
 • Kenmerk: 384396
 • Status: Aangekondigd
 • Procedure: Openbaar
 • Type: Diensten

Open House: Vraagafhankelijk Wmo-vervoer

 • Kenmerk: 390753
 • Status: In voorbereiding
 • Procedure: Openbaar
 • Type: Diensten

Reinigen GFT cocons

 • Kenmerk: 394475
 • Status: In voorbereiding
 • Procedure: Openbaar
 • Type: Diensten

Rioolrenovatie in de gemeente Barendrecht

 • Startdatum: 17 november 2022
 • Kenmerk: 387420
 • Status: Uitgenodigd
 • Procedure: Onderhandse procedure
 • Type: Werken

Routevervoer voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

 • Startdatum: 12 december 2022
 • Kenmerk: 384573
 • Status: Aangekondigd
 • Procedure: Openbaar
 • Type: Diensten

Tijdelijke huisvesting basisschool De Noord

 • Startdatum: 5 september 2022
 • Kenmerk: 375626
 • Status: Inschrijvingen geopend
 • Procedure: Openbaar
 • Type: Diensten

Verrijdbare Mobiele Camera Unit’s gemeente Ridderkerk

 • Kenmerk: 387209
 • Status: Gegund (voorgenomen)
 • Procedure: Onderhandse procedure
 • Type: Leveringen