Kwijtschelding gemeentebelastingen

Kunt u door een te laag inkomen de gemeentelijke belastingen niet (helemaal) betalen? Dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen.

Hiervoor kijken we naar uw inkomen, vermogen (zoals spaargeld of een eigen huis) en uitgaven.

De voorwaarden om kwijtschelding aan te vragen zijn:

  • U woont in de gemeente Ridderkerk
  • U heeft geen overwaarde op uw woning
  • U heeft een laag inkomen (op of rond bijstandsniveau)
  • U heeft geen of een laag vermogen (saldi bank– en spaarrekening(en))
  • De belastingaanslag staat op uw naam

U vraagt kwijtschelding aan via de website van SVHW. Doe dit binnen 3 maanden nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen.

Houd de volgende gegevens bij de hand:

  • uw bankafschrift(en) van betaal– en spaarrekening(en)
  • een overzicht van uw uitgaven, bijvoorbeeld uw polis ziektekostenverzekering, specificatie huurkosten, specificatie van uw inkomen en de beschikking huur – en zorgtoeslag van de belastingdienst
  • de belastingaanslag met daarop het aanslagnummer en belastingjaar

Kreeg u vorig jaar kwijtschelding via de gemeente? Dan bepaalt SVHW automatisch of u dit jaar weer kwijtschelding krijgt. In dit geval hoeft u dus niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Ontvangt u geen bericht over de automatische kwijtschelding, neem dan contact op met het SVHW of doe een aanvraag via de website van SVHW.