Pilot Verlengd Private Aansluiting (VPA)

Het aantal elektrische voertuigen in onze gemeente neemt toe. De gemeente is daarom gestart met de proef Verlengd Private Aansluiting (VPA) als alternatieve laadoplossing.

De aanmeldperiode voor de pilot liep tot en met 17 juni 2024. Veertien deelnemers doen nu ervaring op met de VPA en de kabelgoottegel. De proef duurt één jaar. Daarna kijken we aan de hand van de resultaten of we VPA eventueel voortzetten.

Tijdens deze proef doen veertien deelnemers in een periode van één jaar ervaring op met de VPA en de kabelgoottegel.

Bij een Verlengd Private Aansluiting kunt u uw laadpunt die op uw privéterrein staat, gebruiken om uw elektrische voertuig op openbaar terrein op te laden. Hierbij moet de laadkabel vaak over de stoep, weg of andere openbare grond gelegd worden. Uw private laadpunt wordt dan met een verlengkabel via een kabelgoottegel doorgetrokken naar een openbare parkeerplaats. Let wel, het gaat hier niet om een gereserveerde parkeerplaats.

In februari dit jaar vroegen wij u in een online vragenlijst of u interesse heeft in een VPA. Uit de resultaten bleek dat een overgroot deel interesse had. Daarom gaan we de voor- en nadelen van deze manier van opladen onderzoeken.

U gaat akkoord met de volgende voorwaarden wanneer u deelneemt aan de proef Verlengd Private Aansluiting

 • U bent op het moment van inschrijven en daarna de gehele periode van deelname in het bezit van een elektrische auto.
 • Mocht u onverhoopt gedurende de pilot afstand doen van uw elektrische auto, dan bent u verplicht de gemeente hierover te informeren en behoudt de gemeente het recht het contract met u te beëindigen.
 • U bent in het bezit van een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering.
 • U kunt niet op eigen terrein parkeren.
 • De parkeerplaats waarop u zal parkeren voor het opladen, blijft eigendom van de gemeente Ridderkerk. Er mag geen sprake zijn van claimgedrag. De parkeerplaats blijft toegankelijk voor iedereen.
 • De parkeerplaats, waarop u uw auto parkeert voor het laden, grenst direct aan het trottoir.
 • Er zit maximaal 5 meter tussen de perceelgrens van uw eigen terrein tot aan de parkeerplaats.
 • U maakt gebruik van een door de gemeente Ridderkerk aangeschafte kabelgoottegel. De kabelgoottegels zullen alleen op het trottoir gelegd worden. Dus niet over een grasstrook, groenstrook, autoweg of fietspad.
 • Wanneer u de laadkabel niet gebruikt ( wanneer hij niet aangesloten is op de auto), bent u verplicht deze uit de kabelgoot te verwijderen. Wanneer dit niet het geval is, en er gebeuren onverhoopt ongelukken, bent u aansprakelijk.
 • De kabelgoot is en blijft eigendom van de gemeente.
 • U maakt gebruik van stroom die afkomstig is van uw eigen woonadres. Het oplaadpunt, waarmee u uw auto zal opladen, bevindt zicht op uw eigen terrein.
 • De oplaadkabel is in goede staat. De kabel ligt volledig in de daarvoor bestemde kabelgoot en de overige lengte van de kabel ligt op eigen terrein.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor het schoon houden & werkbaar houden van de kabelgoottegel.
 • Als het gebruik van de kabelgoottegel leidt tot enige immateriële of materiele schade bij derden/of bij de gebruiker zelf, dan bent u daarvoor aansprakelijk/verantwoordelijk en voor het betalen van de gemaakte kosten. De gemeente is gevrijwaard van aansprakelijkheid voor eventuele schade.
 • Als er schade is aangebracht aan de kabelgoottegel, door uzelf of derden, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gebruiker. Eveneens heeft de gebruiker de verantwoordelijkheid deze schade te herstellen en is zelf verantwoordelijk voor de daarmee gepaarde kosten.
 • Aan deelname aan deze pilot zijn geen kosten verbonden. Uitzondering hiervoor is U betaalt geen kosten voor deelname. Uitgezonderd hiervan zijn de stroomkosten die u zelf maakt.
 • De gemeente laat u weten wanneer de kabelgoottegel gelegd wordt, dit zal plaatsvinden in de werkweek voordat de proef van start gaat.
 • De proef duurt 1 jaar. Van 1 juli 2024 tot en met 1 juli 2025.
 • De gemeente behoudt het recht om op elk moment, zonder opgaaf van reden de proef te beëindigen en de kabelgoottegels te verwijderen. U wordt hiervan tijdig, ten minste 1 week (= 5 werkdagen) van te voren, op de hoogte gesteld.
 • Er is plek voor een maximum van 14 deelnemers.
 • Er zal een loting plaatsvinden om te beslissen wie kan deelnemen aan de pilot.
 • Mocht er uiteindelijk blijken dat er plek is voor meer dan 14 deelnemers, dan zal er opnieuw geloot worden tussen de inschrijvingen. U wordt daar tijdig van op de hoogte gebracht. Ten minste 1 week (= 5 werkdagen) van te voren op de hoogte gebracht.
 • De gemeente behoudt het recht u voor, tijdens en na de proef te benaderen voor evaluatie van de proef.