Warmtevisie, de route naar 2050

Iedere gemeente in Nederland heeft een warmteplan: de Warmtevisie. In dit plan staat hoe we per wijk van het aardgas af kunnen gaan. En welk alternatief voor aardgas we gaan gebruiken. Ook staat in het plan bij welke wijken we het beste kunnen starten met aardgasvrij maken.

In Ridderkerk zullen alle woningen, bedrijven en andere gebouwen op een andere manier worden verwarmd. Ook wordt aardgas niet meer gebruikt voor douchen en koken. De reden hiervoor is, dat het gebruik van aardgas zorgt voor meer dan twee derde van de CO2-uitstoot in Nederland. In het Klimaatakkoord uit 2019 staat dat landelijk een aantal van 1,5 miljoen woningen (ongeveer 20% van het totaal) van het aardgas af moet. En in 2050 is Nederland voor 95% CO2 neutraal.

Ridderkerk heeft circa 20.000 woningen, waarvan een vijfde in bezit is van woningcorporaties. Het grootste deel van de woningen en gebouwen in Ridderkerk is nog aangesloten op het gasnet. In de Warmtevisie wordt de route beschreven om de overstap te kunnen maken naar een aardgasvrij Ridderkerk. Minimaal elke vijf jaar zal de Warmtevisie waar dat kan of nodig is, worden bijgesteld.

De gemeente maakt zich er sterk voor dat de overstap haalbaar en betaalbaar is; een belangrijk punt voor de inwoners die hebben meegedacht met de visie. Het adviesbureau Over Morgen uit Amersfoort heeft per buurt bekeken welk alternatief voor aardgas mogelijk is tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ook zijn er kansrijke wijken benoemd die als eerste van het gas af gaan. Om Ridderkerk uiteindelijk aardgasvrij te maken is er niet een, maar zijn er meerdere oplossingen of een mix daarvan, nodig.

De route naar 2050
Een aardgasvrij Ridderkerk is niet van vandaag op morgen geregeld. Ook staan technische ontwikkelingen niet stil. Nu de Warmtevisie door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt vanaf 2021 gekeken naar de kansrijke wijken. In deze wijken gaan we vanaf 2022 als eerste aan de slag met wijkplannen.

In 2021 is gestart in de wijk Bolnes. In 2022 is gestart op het bedrijventerrein Donkersloot. De wijken Oost, West, Centrum zullen naar verwachting in 2024 aan de beurt zijn. Het opstellen van wijkplannen neemt enkele jaren in beslag. De eerste gasloze wijken worden niet eerder dan in 2030 verwacht.

In 2020 hebben we een online enquête gehouden over de informatie rondom aardgasvrij wonen. U kunt de resultaten van deze enquête opvragen via energietransitie@ridderkerk.nl.