R-net: snellere busverbinding Rotterdam - Ridderkerk

Ridderkerk werkt aan een betrouwbare, snelle en comfortabele busverbinding met Rotterdam. Deze verbinding heet R-net Rotterdam – Ridderkerk. Met de nieuwe busverbinding kunnen inwoners van Ridderkerk straks nog makkelijker heen en weer reizen voor bijvoorbeeld werk, studie of familiebezoek zonder altijd de auto te hoeven gebruiken. Bij de R-nethaltes komen comfortabele bushokjes, borden met actuele reisinformatie, veilige looproutes en ruime fietsenstallingen. Inwoners en andere geïnteresseerden mogen meedenken over de inpassing en inrichting van bijvoorbeeld fiets- en voetpaden naar de haltes en de vormgeving van de haltes in de eigen buurt.

In onderstaande documenten vindt u meer informatie over openbaar vervoer en de aanleg van R-net in Ridderkerk.

We gaan de werkzaamheden in fases ontwerpen en uitvoeren. Op 1 juni 2022 starten we met fase 1. We gaan eerst de rotonde bij de Populierenlaan – Goudenregenlaan ontwerpen en daarna aanpassen. Hierdoor kan de bus beter doorrijden en hoeft de bus niet in de rij met auto’s voor de rotonde te wachten. Voordat we ook de andere rotondes gaan aanpassen, onderzoeken we eerst of deze nieuwe verkeerssituatie in de praktijk goed werkt. Ook de Verbindingsweg passen we aan. Vooral bij de kruispunten gaan we de doorstroming verbeteren. Daarna passen we de haltes aan, uiteindelijk naar R-nethaltes. Ten slotte verbeteren we ook de overige rotondes.

Fase 1, 2022 – 2025 / 2026

Tweede helft 2022 – begin 2023: ontwerpen Populierenlaan – Goudenregenplantsoen

 • Voorlopig ontwerp en definitief ontwerp.
 • Beschrijving en tekeningen werkzaamheden (inclusief participatieproces).

2023: voorbereiden werkzaamheden Verbindingsweg (uitvoering in 2024)

 • Aanpassen met verkeerslicht geregelde kruispunten.
 • Aanpassing of verplaatsen R-net haltes.

2023 tot en met medio 2024: rotonde Populierenlaan – Goudenregenplantsoen

 • Ombouwen rotonde met passeerstroken voor bus van R-net met invoegend autoverkeer voor de rotonde.
 • Hierna volgt een onderzoek om te ervaren of de oplossing ook in de praktijk voldoende effect heeft, voordat andere rotondes worden aangepast.

2024 – 2025: rotondes Populierenlaan – Burgemeester De Zeeuwstraat, Burgemeester De Zeeuwstraat – Geerlaan, Vlietlaan – Vondellaan

 • Na positieve resultaten uit het onderzoek worden de rotondes voorzien van passeerstroken voor de bus van R-net met invoegend autoverkeer voor de rotondes.

2024 – 2025: kruispunt Burgemeester De Zeeuwstraat – Lagendijk

 • Aanleg rijstroken voor autoverkeer om linksaf te slaan.

2024 – 2025: R-net haltes

 • Aanleg halte centrum.
 • Aanpassen haltes naar R-net concept met fietsenstallingen (eindhalte bij sporthal Drievliet).
 • Zodra de werkzaamheden aan de weg klaar zijn, wordt de halte Goudenregenplantsoen opgeheven.

Op 12 oktober 2022 is er een bijeenkomst geweest met de werkgroep Lucht en Geluid. Wilt u deze presentatie ontvangen? Stuurt u dan een e-mail (o.v.v. presentatie R-net: Rotterdam-Ridderkerk) naar e-mailadres projectinuitvoering@ridderkerk.nl. Wij sturen u dan de presentatie per e-mail toe.