Overzicht AED’s in Ridderkerk

De gemeente heeft een online overzichtskaart gemaakt waar in Ridderkerk AED’s (Automatische Externe Defibrillator) te vinden zijn. Een AED kan gebruikt worden bij de reanimatie van iemand met een hartstilstand.

De kans op overleven én leven met minimale schade is bij een hartstilstand het grootst als een persoon binnen zes minuten wordt gereanimeerd en een AED wordt ingezet. Om een AED goed te kunnen bedienen, is het nodig een reanimatiecursus te volgen. Er zijn in Ridderkerk vier EHBO-verenigingen waar u hiervoor terecht kunt.

Om het netwerk van AED’s dekkend te maken, is het belangrijk dat AED’s zijn aangemeld bij HartslagNU. Dan weten de meldkamer en burgerhulpverleners waar ze een AED kunnen halen. Beheert u een AED en heeft u die nog niet aangemeld? Wij roepen u op dit zo snel mogelijk te doen op de website van HartslagNu.

Bel altijd 112 als iemand een hartstilstand heeft. Heeft u een certificaat voor reanimatie met AED? Dan kunt u helpen in een noodsituatie. Zorg eerst voor een veilige omgeving en controleer of het slachtoffer bij bewustzijn is. Bel daarna 112 of laat iemand dat doen. Vraag iemand een AED te halen. Controleer vervolgens de ademhaling van het slachtoffer. Hoort u geen ademhaling, start dan met reanimeren en beademen. Ga daarmee door tot de AED er is. Volg vervolgens de aanwijzingen van de AED op.

De vier EHBO-verenigingen geven cursussen als er voldoende aanmeldingen zijn. U kunt u op elk moment aanmelden als belangstellende. U kunt terecht bij:

Heeft u de cursus afgerond, dan kunt u burgerhulpverlener worden. U kunt dan worden opgeroepen bij een noodsituatie. Wanneer 112 wordt gebeld en er sprake is van een mogelijke hartstilstand, ontvangen burgerhulpverleners die het dichtstbij zijn automatisch een alarmoproep. U gaat naar het slachtoffer toe of haalt eerst een AED. Daarna begint u met reanimeren, net zo lang tot de ambulance er is en professionals het van u overnemen.

Heeft u de cursus reanimatie met AED afgerond, en heeft u zich nog niet aangemeld als burgerhulpverlener? Wij roepen u op dit zo snel mogelijk te doen via de website van HartslagNu of de website van het Rode Kruis. De cursus reanimatie met AED moet elk jaar gedaan worden om als getrainde burger bij HartslagNu en het Rode Kruis vermeld te blijven.