Geluidsoverlast melden

Geluidsoverlast is verboden. Denkt u dat u lawaai gaat veroorzaken? Bijvoorbeeld omdat u een evenement organiseert, of door bouwwerkzaamheden? Regel dan toestemming bij de gemeente.

 • Houd u aan de regels die u van ons krijgt.
 • Houd u aan de tijdstippen waarop het geluid harder mag zijn.
 • Laat de mensen die in de buurt wonen weten wanneer er geluidsoverlast zal zijn. En vertel ze waarom.

Geluidsoverlast kan gezondheid en woongenot schaden. Daarom zijn er regels en geluidsnormen.

Ontheffing voor geluidshinder bij een evenement

Vraag ontheffing geluidhinder bij evenement aan

 • We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer met 8 weken verlengen.
 • Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Ontheffing voor geluidshinder bij bouwhinder

U heeft een ontheffing bouwhinder nodig voor:

 • het maken van bouwlawaai vanwege bouw- en sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk
 • het maken van bouwlawaai vanwege overige werkzaamheden, zoals werkzaamheden aan de infrastructuur
 • alle rustverstorende activiteiten op zondagen.

Doe de aanvraag op tijd, 6 weken van tevoren.

 • U logt in met eHerkenning.
 • Geef de volgende informatie in uw aanvraag:
  • wat u gaat doen dat geluidsoverlast kan veroorzaken
  • datum en tijdstip waarop u geluidsoverlast kan veroorzaken
 • U kunt de volgende bestanden uploaden (digitaal meesturen):
  • situatietekening op schaal met de afstanden naar de geluidsgevoelige objecten
  • planning van werkzaamheden (data, tijdstippen en activiteiten)
  • de routekaart van de aan- en afvoerbewegingen op schaal
  • akoestisch onderzoek of akoestische onderbouwing
  • voorbeeld informatie(brief) aan belanghebbenden/omwonenden

Vraag ontheffing bouwhinder aan

 • We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer met 8 weken verlengen.
 • Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

 • ontheffing: € 59,20
 • voor bedrijfsmatig uitgevoerde bouwwerkzaamheden buiten de normale werktijden: € 95,00

Bij ons melden

Heeft u zelf last van geluidsoverlast? Doe dan een Melding overlast en vandalisme.

Melden bij de Milieudienst Rijnmond (DCMR)

Kijk ook op de website van de DCMR welke overlast u daar kunt melden.

 • Bijzondere overlast van vliegtuiglawaai (Kijk op de website van Rotterdam The Hague Airport voor vluchten met risico op extra overlast)
 • Geluidsoverlast van horeca of evenementen (Let op: de gemeente kan ontheffing van sluitingstijd en geluidsnormen hebben verleend)
 • Geluidsoverlast van bedrijven