Starterslening

Als u voor de eerste keer een woning wilt kopen en de financiering niet rond krijgt vanwege de hoogte van de hypotheek, dan kunt u in sommige gevallen een starterslening krijgen. De starterslening is een aanvullende lening op uw hypotheek. Deze lening kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en uw maximale hypotheek.

 • De minimum leeftijd op het moment van aanvragen is 18 jaar.
 • De maximum leeftijd op het moment van aanvragen is 40 jaar.
 • U moet minimaal een jaar in de gemeente Ridderkerk wonen.
 • De looptijd bedraagt 360 maanden.
 • De rentevastperiode bedraagt 180 maanden.
 • Van toepassing zijnde garantie NHG
 • De SVn Starterslening bedraagt maximaal 20% van de koop(aanneem)som plus eventuele verbeter- of meerwerkkosten, óf de marktwaarde uit het taxatierapport. Voor de Starterslening rekenen we met het laagste bedrag van deze twee.
 • Met de SVn Starterslening is het toegestaan om een bestaande woning aan te kopen.
 • Het minimale leenbedrag voor een bestaande woning is € 2.500,00.
 • Het maximale leenbedrag voor een bestaande woning is € 40.000,00.
 • De maximale koopsom voor een bestaande woning is gelijk aan de op het moment van de aanvraag geldende NHG-grens. In 2024 is dat € 435.000,00.
 • Het is toegestaan om verbeterkosten en meerwerk mee te financieren.
 • Het is toegestaan om de verbeterkosten en meerwerk mee te nemen in de berekening van de SVn Starterslening.
 • Met de SVn Starterslening is het niet toegestaan om een nieuwbouwwoning aan te kopen.

Kijk voor meer informatie op de website van SVn.

 • Voldoet u aan alle voorwaarden? Vraag dan de starterslening aan via het aanvraagformulier.
 • Nadat u uw aanvraag via de website heeft ingediend, controleren wij of uw gegevens voldoen aan de eisen uit de Verordening.
 • Wanneer u een kopie van het voorlopig koopcontract meestuurt met de aanvraag, toetsen we ook deze gegevens aan de eisen uit de verordening.

Als wij zien dat u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u van ons een toewijzingsbrief. Met deze brief kunt u de starterslening aanvragen via de website van SVn.

 • SVn voert de financiële toets uit die bepaalt of u daadwerkelijk de lening kunt krijgen. Als u niet in aanmerking komt, krijgt u een afwijzingsbrief van SVn.
 • SVn bepaalt hoe hoog je starterslening wordt. Dit is inclusief bijkomende kosten, zoals afsluitkosten en borgtochtprovisie Nederlandse Hypotheek Garantie (NHG). Hiervan ontvangt u een offerte.

De hoogte van de Starterslening hangt af van:

 • uw inkomen
 • uw eigen vermogen.

Het maximum bedrag per Starterslening bedraagt € 40.000,00. De totale aankoopsom mag niet hoger zijn dan het maximale bedrag volgens de actuele NHG norm.

Rekenvoorbeeld

Stel, het huis kost € 150.000,00 maar met uw inkomen kunt u maximaal € 135.000,00 lenen. Dan kunt u de aanvullende € 15.000,00 vanuit de starterslening financieren. De eerste drie jaar betaalt u over de starterslening van € 15.000,00 geen rente en aflossing.

Wanneer u een Starterslening aanvraagt, moet u rekening houden met de volgende kosten:

 • afsluitkosten bij SVn, deze kosten worden ingehouden op uw lening
 • borgtochtprovisie NHG, deze kosten worden ingehouden op uw lening
 • kosten voor een notaris
 • eventuele kosten voor een hertoets (na 3 jaar kunt u een hertoets aanvragen)

Kijk voor meer informatie op de website van SVn.

 • Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn.
 • Heeft u vragen over de specifieke voorwaarden van de verordening? Of wilt u weten of er nog budget beschikbaar is voor deze lening? Dan kunt u contact opnemen met de heer Jan Willem Steeman, 0180 451 362 of via e-mail startersleningen@ridderkerk.nl.