Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Financiën en hun taken.

Strategisch Business Advies

Dit is de financieel strategische focusgroep. Het team brengt onafhankelijk de, soms tegenstrijdige, belangen van de gemeenten én de BAR-organisatie in kaart.  Dit is nodig om een zorgvuldige afweging te kunnen laten plaatsvinden. Hierbij gaat het om thema’s die multidisciplinair zijn, dan wel qua omvang groot, risicovol of complex zijn. “De richtingaanwijzer op de rotonde”; benaderbaar van alle kanten, alle routes bekijken, belangen afwegen en dan richting geven voor de te nemen route.

Financieel Advies

Team Financieel advies bestaat uit financieel adviseurs en medewerkers advies. Zij geven financieel advies aan de medewerkers binnen de BAR-organisatie. Bijvoorbeeld managers (budgethouders), sub-budgethouders, teamleiders, kredietbeheerders en beleidsmedewerkers.

Financieel Specialisten

Team Financieel specialisten verzorgt de Planning en Control producten van de gemeenten. Het team is verantwoordelijk voor het procesmatige deel van de P&C-producten. Medewerkers uit dit team zijn contactpersoon voor de accountant, onder andere voor de controle van de jaarrekening(en). Ook de financieel specialistische onderwerpen worden door dit team behandeld.

Belastingen

Team Belastingen bepaalt jaarlijks de waarde van alle gebouwen (WOZ) in de gemeente Ridderkerk. Ook legt het team belastingaanslagen op en int ze de belastingen voor de gemeente Ridderkerk.

Financieel Services

Team Financieel Services doet de boekhouding van de gemeente en betaalt en verstuurt, onder andere, de rekeningen. Ook zorgt ze dat alles netjes geregistreerd staat.