Het is belangrijk dat u zo goed mogelijk over de wegen kunt rijden. Daarom strooien wij zout als het gaat vriezen of ijzelt. Sneeuwt het flink? Dan maken we de wegen met sneeuwschuivers schoon.

Niet alle wegen maken we schoon. Maar we beginnen in ieder geval altijd met de belangrijke wegen en fietspaden. Strooizout werkt alleen goed als er veel op een weg gereden wordt.

Wat kunt u zelf doen?

 • Help ook mee en veeg de stoep voor uw huis zelf schoon. Strooi erna waar het nodig is. Houdt bij het vegen goten en rioolputten vrij van sneeuw.
 • Denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout.

Gratis strooizout afhalen

Met het oog op de veiligheid stelt gemeente Ridderkerk gratis strooizout ter beschikking voor bewoners. Het strooizout is af te halen bij Zandhandel de Jong, Haven 20, op doordeweekse dagen tussen 9.00 en 15.00 uur (niet in het weekend). Per huishouden 1 zak en zolang de voorraad strekt. Houd bij het afhalen van het strooizout rekening met de coronamaatregelen.  

Wanneer strooien wij?

 • Als er gladheid wordt verwacht. Dit noemen we preventief strooien.
 • Als het voor een langere periode glad is.
 • Als de sneeuw blijft liggen.
 • Bij acute gladheid wordt binnen een half uur na de melding gestart.
 • Binnen 3 uur zijn de strooiroutes gestrooid. Onvoorziene omstandigheden zijn voorbehouden.

Waar strooien wij?

 • Alle hoofdwegen, doorgaande wegen en doorgaande fietspaden.
 • De wegen naar middelbare scholen en verzorgingstehuizen.
 • Het terrein voor de brandweerkazerne.
 • Medewerkers strooien met de hand de fietsdoorsteken, bromfietsdoorsteken die op de rijbaan uitkomen, ponton Waterbus, rondom het gemeentehuis en belangrijke locaties waar geen ruimte is voor een voertuig.
 • Is het voor een langere periode glad of blijft sneeuw liggen? Dan strooien / schuiven we sneeuw op de volgende locaties: verzorgingstehuizen, bushaltes, dijktrappen, dokterspraktijken, fietsenstallingen, invalide parkeerplaatsen, rondom scholen, winkelcentra inclusief parkeerautomaten.

Waar strooien wij niet?

 • Trottoirs.
 • Wegen buiten de bebouwde kom. Het Waterschap Hollandse Delta zorgt hiervoor. Hieronder vallen: Rotterdamseweg (inclusief fietspaden), Pruimendijk (het gedeelte buiten de bebouwde kom), Oostmolendijk, Hogeweg, Kruisweg.
 • Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.

Gladheid melden?

Kijk eerst op de overzichtskaart of er al een melding is gedaan. Is er al melding van gemaakt, dan hoeft u geen melding te doen. Is er nog geen melding gemaakt, maak dan wel een melding aan.
Doe een melding openbare ruimte

U kunt ons ook bellen: (0180) 451 234.

Wat doen we bij zware sneeuwval of ijzel?

We schuiven sneeuw aan de kant met sneeuwschuivers. Daarna strooien we direct zout op het wegdek. IJzel is moeilijk te bestrijden. Het is vaak nodig om meerdere strooirondes achter elkaar te rijden. Bij sneeuw en ijzel is het vaak niet mogelijk om de gladheid op heel de route binnen 3 uur te bestrijden. In zulke situaties kijken we wat belangrijk is:

 • Het belangrijkst zijn de wegen vanuit de hulpdienstenposten naar grotere wegen;
 • Ook worden de doorgaande fietspaden sneeuwvrij gemaakt en/of gestrooid;
 • Vervolgens worden de hoofdroutes en doorgaande wegen gedaan. Inclusief de voorzieningen die aan deze routes liggen.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?