De gemeente Ridderkerk heeft een aantal sterke punten, zoals de verschillende wijken met allemaal een eigen karakter, veel groen in de omgeving en werkgelegenheid in het centrum en Donkersloot. Deze sterke punten vormen de unieke gemeente Ridderkerk. Om dit unieke karakter te verbeteren en in de toekomst optimaal te benutten, hebben we de (maatschappelijke en ruimtelijke) kaders van het beleid tot 2035 vast gelegd in een Omgevingsvisie. Deze visie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen en laat ruimte voor initiatieven vanuit de Ridderkerkse samenleving. De visie is de basis voor alle (gemeentelijke) plannen. Met deze Omgevingsvisie is Ridderkerk klaar voor de toekomst!

De gemeenteraad heeft op 14 september 2017 de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 vastgesteld. Dit was tevens het startsein voor het uitvoeringsprogramma.

Via bovenstaande link kunt u de omgevingsvisie downloaden. Vanwege de grootte van het bestand is het niet mogelijk de omgevingsvisie in zijn geheel op de website te plaatsen.

Groenvisie

Onze ambitie is om de groenste gemeente van het eiland IJsselmonde te worden. Ridderkerk heeft een aantal natuurlijke parels, zoals onder andere de dijklinten, de Waal, de Noord, de Crezeepolder en de Donckse Velden. Maar het groen bevindt zich vooral in de randen van onze wijken. In de wijken zelf is er te weinig groen, terwijl het groen in de straat en het plantsoen voor de deur juist zo sfeerbepalend is voor je directe omgeving. Daar ligt dus onze grote uitdaging.

We gaan ons inzetten om onze buurten groener te maken én aan te passen aan het veranderende klimaat. Een aantrekkelijke en meer gevarieerde groene omgeving nodigt bovendien uit tot sport en recreatie. En het groen maakt onze gemeente aantrekkelijk voor bedrijven en personen om zich hier te vestigen.

In juli 2020 heeft de gemeenteraad heeft de Groenvisie vastgesteld. Bekijk bovenstaande video of download de visie hieronder.