Met een minimum inkomen is het soms moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. Het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Via de regeling Meedoen is een tegemoetkoming mogelijk voor volwassen en kinderen.

Vergoeding volwassenen vanaf 18 jaar

Volwassenen kunnen maximaal € 150,00 per jaar per volwassene vergoed krijgen. Dit tegoed wordt op de Ridderkerkpas gezet. De volgende kosten worden vergoed via de regeling Meedoen:

 • Deelname aan sport en aan sociale en culturele activiteiten
 • Recreatieve uitjes
 • Lidmaatschap bibliotheek
 • Rotterdampas/ museumjaarkaart
 • Muziekles
 • Aanschaf van een computer of fiets

U kunt de vergoeding ook gebruiken voor bijkomende kosten voor het uitoefenen van een sociale- of sportactiviteit, zoals sportkleding, een muziekinstrument of reiskosten.
De niet uitgegeven vergoeding vervalt per 1 januari van het nieuwe jaar.

Vergoeding kinderen 0 tot en met 17 jaar (Kindpakket)

Dankzij het Kindpakket kunnen jongeren van ouders met een laag inkomen meedoen aan leuke dingen zoals sporten of muziekles en een schoolreisje. Hieronder staat een aantal voorbeelden van kosten die u kunt betalen met het tegoed van de regeling Meedoen op de Ridderkerkpas. Heeft u andere uitgaven voor uw kind? Dan kunt u die ook betalen met het tegoed. U bepaalt zelf wat uw kind nodig heeft.

 • Deelname aan sport
 • Aanschaf sportbenodigdheden of instrumenten
 • Culturele en recreatieve activiteiten
 • Cursussen, zoals muziekles en zwemles
 • Plaatselijke seizoens-activiteiten
 • Aanschaf computer, fiets of kleding
 • Schoolkosten
 • Verjaardagsfeestjes

Het tegoed op de Ridderkerkpas is:

 • € 200,00 per kind voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar.
 • € 350,00 per kind voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar.
 • € 450,00 per kind voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar.

De niet uitgegeven vergoeding vervalt per 1 januari van het nieuwe jaar. Het tegoed op de Ridderkerkpas is niet over te dragen aan een ander (gezinslid).

Schoolkostenregeling voortgezet onderwijs

Schoolgaande kinderen kosten geld. Een computer, de ouderbijdrage, schoolreis en andere kosten die de school in rekening brengt. In de regeling Meedoen staat een schoolkostenregeling voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en waarvan de ouders een Ridderkerkpas voor minima hebben. Let op, de tegemoetkoming voor schoolkosten voortgezet onderwijs wordt niet op uw Ridderkerkpas gestort. Het bedrag wordt overgemaakt naar de school.

Per kind is er een vergoeding van € 250,00 in het brugklasjaar en € 100,00 voor de schooljaren die volgen. De regeling geldt alleen voor het voortgezet onderwijs en voor kinderen tot en met 17 jaar. Onder voortgezet onderwijs bedoelen wij praktijkonderwijs, VMBO, HAVO of VWO. MBO en HBO onderwijs is uitgesloten van deze regeling. Met deze vergoeding kunt u de nota van de school deels betalen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een iPad, laptop, een schoolreis of andere ouderbijdragen die school van u vraagt.

  Wanneer heeft u recht op een minimavoorziening?

  Als u een aanvraag indient kijken we naar:

  • het netto-inkomen van u en uw eventuele partner
  • het vermogen van u en uw eventuele partner

  Inkomen kan bijvoorbeeld zijn uit werk, alimentatie, voorlopige aanslag Belastingdienst, pensioen of een uitkering. Raadpleeg de inkomens- en vermogensgrenzen voor meer informatie.

  Aanvragen regeling Meedoen

  U vraagt de regeling Meedoen online aan:
  Vraag vergoeding regeling Meedoen aan

  U ontvangt binnen 8 weken bericht over uw aanvraag.

  Ridderkerkpas

  Het tegoed van de regeling Meedoen wordt op de Ridderkerkpas gezet. Ieder gezinslid krijgt een eigen pas. Het tegoed kunt u  besteden bij verschillende winkels en organisaties in Ridderkerk. Ook kunt u met de pas het lidmaatschap van een sportvereniging betalen. Dit loopt via Facet Ridderkerk. Overige kosten, van bijvoorbeeld een uitje, kunt u laten overmaken of uitbetaald krijgen via de uitkeringsadministratie. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op uw tegoed van de Ridderkerkpas. Kijk voor een overzicht van aangesloten winkels en organisaties en meer informatie op Ridderkerkpas.nl. Er zijn ook winkels of bedrijven in Ridderkerk die korting geven op vertoon van de pas. Dat doen ze op eigen initiatief.

  De regeling Meedoen direct online aanvragen

  Uitbetaling tegemoetkoming

  Als u recht heeft op de regeling Meedoen, dan ontvangt u een Ridderkerkpas per gezinslid met daarop het maximale tegoed. U kunt met deze pas betalen bij de aangesloten winkels. Wilt u het tegoed besteden aan iets dat niet in de winkels verkregen kan worden dan gebruikt u het declaratieformulier.

  Declaratieformulier

  Met het declaratieformulier kunt u ook vragen om een voorschot voor activiteiten die u niet kunt voorschieten. Denk aan dagjes uit of een bezoek aan de bioscoop. Als er nog een tegoed op uw pas staat, halen wij het tegoed van uw pas af en betalen wij de vergoeding aan u uit. Dit kan meerdere malen in het kalenderjaar, totdat de maximale vergoeding is bereikt. Let op: voorgeschoten bedragen kunnen niet teruggezet worden op de pas.

  Als u iets koopt met de Ridderkerkpas of als u een voorschot kreeg, hoeft u geen rekeningen of betaalbewijzen in te leveren, maar u moet deze wél bewaren. Tot 1 juli van het volgende kalenderjaar kunnen wij deze namelijk ter controle bij u opvragen.

  Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren? U kunt hiervoor terecht bij de formulierenbrigade van Facet Ridderkerk. Voor de locaties en openingstijden kijkt u op de website van Facet Ridderkerk.

  Declaratieformulier schoolkosten

  U download het formulier schoolverklaring, vult dit in en ondertekend het en neemt het mee naar de school van uw kind. De school zet een stempel op het formulier. Doe een kopie van de rekening die u van school kreeg bij de schoolverklaring. Er zijn 3 manieren om de schoolverklaring en de kopie van de rekening in te dienen bij de gemeente.

  1. U stuurt de stukken digitaal mee met het declaratieformulier (uploaden).
  2. U stuurt de stukken (zonder postzegel) op naar: Gemeente Ridderkerk, Team Administratie uitkeringen, Antwoordnummer 4, 2980 VB Ridderkerk.
  3. U levert de stukken persoonlijk in bij de balie van het gemeentehuis.

  Vervolgens wordt het bedrag (€ 250,00 of € 100,00) door de gemeente overgemaakt naar de school. Als u de schoolkosten zelf heeft betaald en u kunt dat laten zien, dan wordt het bedrag aan u uitbetaald.

  U kunt declareren totdat de maximale tegemoetkoming van het schooljaar is bereikt, maar uiterlijk tot de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Het schooljaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus. Na aanvang van een nieuw schooljaar kan er geen aanvraag meer worden gedaan over voorgaande jaren.

  Heeft u vragen?

  Bel dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer  (0180) 451 234.

  Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?