Met een minimum inkomen is het soms moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. Het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Via de regeling Meedoen is een tegemoetkoming mogelijk voor volwassen en kinderen.

Wanneer heeft u recht op een minimavoorziening?

Als u een aanvraag indient kijken we naar:

 • het netto-inkomen van u en uw eventuele partner
 • het vermogen van u en uw eventuele partner
 • het vermogen van thuiswonende kinderen onder de 18 jaar.

Inkomen kan bijvoorbeeld zijn uit werk, alimentatie, voorlopige aanslag Belastingdienst, pensioen of een uitkering. Raadpleeg de inkomens- en vermogensgrenzen voor meer informatie.

Welke vergoedingen zijn er voor volwassenen vanaf 18 jaar?

Volwassenen kunnen maximaal € 165,00 per jaar per volwassene vergoed krijgen. Dit tegoed wordt op de Ridderkerkpas gezet. De volgende kosten worden vergoed via de regeling Meedoen:

 • Deelname aan sport en aan sociale en culturele activiteiten
 • Recreatieve uitjes
 • Lidmaatschap bibliotheek
 • Rotterdampas / museumjaarkaart
 • Een cursus volgen
 • Aanschaf van een computer of fiets
 • Kosten voor de dierenarts

U kunt de vergoeding ook gebruiken voor bijkomende kosten voor het uitoefenen van een sociale- of sportactiviteit, zoals sportkleding, een muziekinstrument of reiskosten.
De niet uitgegeven vergoeding vervalt per 1 januari van het nieuwe jaar.

Welke vergoedingen zijn er voor kinderen 0 tot en met 17 jaar (Kindpakket)?

Dankzij het Kindpakket kunnen kinderen van ouders met een laag inkomen meedoen aan leuke dingen zoals sporten of muziekles en een schoolreisje. Hieronder staat een aantal voorbeelden van kosten die u kunt betalen met het tegoed van de regeling Meedoen op de Ridderkerkpas. Heeft u andere uitgaven voor uw kind? Dan kunt u die ook betalen met het tegoed. U bepaalt zelf wat uw kind nodig heeft.

 • Lid worden van een club
 • Aanschaf sportbenodigdheden of instrumenten
 • Culturele en sociale activiteiten
 • Cursussen, zoals muziekles
 • Plaatselijke seizoens-activiteiten
 • Aanschaf computer of fiets
 • Aanschaf kleding of schoenen
 • Schoolkosten
 • Verjaardagsfeestjes
 • Zwemlessen (Diploma A). 

Voor kinderen vanaf 5 jaar kan een zwemregeling worden aangevraagd. Binnen deze regeling krijgen kinderen € 609,00 om zwemlessen te volgen om zwemdiploma A te halen. Dit bedrag kunnen zij gebruiken tot 1 januari 2023. De inschrijfkosten vallen niet binnen deze vergoeding. Wel kunt u de inschrijfkosten met het algemene bedrag van de Ridderkerkpas betalen.

Voordat de regeling wordt aangevraagd, schrijft u uw kind in bij zwembad De Fakkel in Ridderkerk. Het zwembad laat u in een brief weten wanneer uw kind kan starten met zwemlessen. Op dat moment kunt u het aanvraagformulier Regeling Meedoen invullen en naar ons opsturen. U stuurt de brief van het zwembad mee met de aanvraag.

Het tegoed op de Ridderkerkpas is:

 • € 203,00 per kind voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar.
 • € 355,00 per kind voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar.
 • € 558,00 per kind voor kinderen van 11 tot en met 17 jaar.

Per 1 januari 2021 zijn de voorwaarden van de regeling Meedoen veranderd. De aparte schoolregeling bestaat niet meer. De tegemoetkoming voor schoolkosten in het voortgezet onderwijs is toegevoegd aan de tegemoetkoming Meedoen voor kinderen van 11 tot en met 17 jaar.

De niet uitgegeven vergoeding vervalt per 1 januari van het nieuwe jaar. Het tegoed op de Ridderkerkpas is niet over te dragen aan een ander (gezinslid).

Hoe kan ik de vergoeding regeling Meedoen aanvragen?

 • Ontvangt u een uitkering uit de Participatiewet? Dan hoeft u de regeling Meedoen niet aan te vragen. De regeling wordt automatisch aan u toegekend.
 • Ontvangt u geen bijstandsuitkering, maar denkt u dat u wel recht heeft op de regeling Meedoen? Dan kunt u online een aanvraag indienen. Er is een inkomen- en vermogenstoets. Dit houdt in dat u bewijsstukken moet kunnen aantonen, dat u tot de doelgroep behoort.

Vraag vergoeding regeling Meedoen 2021 aan

U ontvangt binnen 8 weken bericht over uw aanvraag.

Hoe werkt de Ridderkerkpas?

Het tegoed van de regeling Meedoen wordt op de Ridderkerkpas gezet. Ieder gezinslid krijgt een eigen pas. Het tegoed kunt u  besteden bij verschillende winkels en organisaties in Ridderkerk. Ook kunt u met de pas het lidmaatschap van een sportvereniging betalen. Overige kosten, van bijvoorbeeld een uitje, kunt u laten overmaken of uitbetaald krijgen via de uitkeringsadministratie. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op uw tegoed van de Ridderkerkpas.

Kijk voor een overzicht van aangesloten winkels en organisaties en meer informatie op Ridderkerkpas.nl. Er zijn ook winkels of bedrijven in Ridderkerk die korting geven op vertoon van de pas. Dat doen ze op eigen initiatief.

Hoe werkt de uitbetaling van de tegemoetkoming?

Als u recht heeft op de regeling Meedoen, dan ontvangt u een Ridderkerkpas per gezinslid met daarop het maximale tegoed. U kunt met deze pas betalen bij de aangesloten winkels.

Wilt u het tegoed besteden aan iets dat niet bij de aangesloten partijen verkregen kan worden? Dan kunt u gebruik maken van een declaratieformulier. Wilt u het declaratieformulier ontvangen? Vraag het pdf-formulier dan telefonisch bij ons op: (0180) 451 234. U dient dan, naast het ingevulde declaratieformulier, het betaalbewijs mee te sturen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren? U kunt hiervoor terecht bij de formulierenbrigade van Facet Ridderkerk. Voor de locaties en openingstijden kijkt u op de website van Facet Ridderkerk.

Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt ons bellen. Bel op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via telefoonnummer (0180) 451 234.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van formulieren?

Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Of heeft u geen idee waar u mogelijk recht op heeft en wat u aan kunt vragen? Kijk dan op de pagina Hulp nodig bij het invullen van formulieren.