In Nederland hebben we te maken met een veranderend klimaat dat allerlei negatieve gevolgen met zich meebrengt. Natuurlijk is het belangrijk dat we dit zo veel mogelijk voorkomen. Maar het is ook nuttig om ons voor te bereiden op de gevolgen. Dit noemen we ‘Klimaatadaptatie’.

Het veranderende klimaat zorgt bijvoorbeeld dat:

  • de zeespiegel stijgt
  • de temperatuur stijgt
  • het steeds vaker harder regent
  • het aantal lange, droge periodes toeneemt
  • er hittestress ontstaat, vooral in dichtbebouwde gebieden

Planten en dieren hebben te lijden onder klimaatverandering. Zo ontstaan er steeds meer plagen en ziektes. We zien steeds meer plant- en diersoorten verdwijnen. De gevolgen daarvan zie je bijvoorbeeld terug in slechte oogsten van groenten en fruit. Dat komt door het feit dat bijen hun leefomgeving stukje bij beetje zien verdwijnen.

Het veranderende klimaat heeft ook nadelen voor mensen. Zo is extreme hitte bijvoorbeeld gevaarlijk voor kwetsbare groepen mensen. Teveel regen zorgt voor overstromingen in onze huizen. Daar willen we ons de komende jaren beter tegen weren. Klimaatadaptatie is de term die wordt gebruikt om aan te geven hoe we ons als samenleving aanpassen aan het veranderende klimaat.

Wat is het doel?

  • In 2050 is de gemeente bestand tegen het teveel aan water (ondergelopen straten en kelders) of het ontbreken daarvan (droogte).

Wat gaan we doen?

De gemeente wil dit doel op de volgende manieren bereiken:

  • We moedigen inwoners aan om zelf maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld met een sedumdak of een regenton in de tuin. ‘Tegel eruit, plant erin’, hoort hier ook bij.
  • Sinds 2020 voeren wij gesprekken met inwoners, partners, ondernemers over klimaatadaptatie. Samen met hen stellen we een plan op. Hierin zetten we acties en activiteiten tegen klimaatverandering.
  • We gaan straten, plein en parken opnieuw inrichten. Hiermee willen we wateroverlast voorkomen. En zorgen dat dieren en planten meer ruimte krijgen. In de nieuwe Omgevingsvisie Ridderkerk zal staan om welke plaatsen het gaat. Dit plan is naar verwachting in 2035 klaar.