Voor overheden is het verplicht om alle informatie die online staat, voor iedereen toegankelijk aan te bieden. Dit is zo vastgelegd in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Wij werken er hard aan om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken. 

De gemeente is verantwoordelijk voor het hoofddomein 'www.ridderkerk.nl' en een aantal subdomeinen. Voor ieder domein publiceren wij een toegankelijkheidsverklaring. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen er genomen zijn. Wij wijzen leveranciers op de verplichting van digitale toegankelijkheid. Het volledig toegankelijk maken van alle subdomeinen kost echter tijd. We streven ernaar om het komende jaar alle subdomeinen aan te passen.

U vindt de linkjes naar de diverse verklaringen op deze pagina.

Toegankelijkheidsverklaringen:

Overige websites

Sommige organisaties bieden op hun website diensten aan vanuit de gemeente. Of zij geven informatie over deze diensten. Van deze websites zijn wij geen (juridisch) eigenaar. Hoewel wij geen zeggenschap hebben in het digitaal toegankelijk maken van deze websites, voeren wij wel het gesprek met deze organisaties over het belang van digitale toegankelijkheid en de noodzaak tot het digitaal toegankelijk maken van de website en de geplaatste informatie.

Wij helpen u graag!

Ervaart u problemen met het vinden van informatie op de genoemde websites of loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via webteam@bar-organisatie.nl of bel naar (0180) 451 234. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.