Bestemmingsplan Rembrandtweg fase 2 en besluit hogere waarden vastgesteld

25 april 2024, 06:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Rembrandtweg fase 2 op 18 april 2024 is vastgesteld door de gemeenteraad. Op 5 maart 2024 is het besluit hogere waarden door het college vastgesteld.

Het nieuwbouwprogramma bestaat uit 102 sociale huurwoningen, verdeeld over vier nieuwe woongebouwen in dezelfde opzet als de huidige situatie. Alle gebouwen zijn vier bouwlagen hoog, met een halfverdiepte onderbouw met bergingen. Voor meer informatie over het project, zie https://www.ridderkerk.nl/direct-regelen/wonen-leefomgeving-verbouwen/woningbouwprojecten/rembrandtweg-fase-2/.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere waarden liggen vanaf 26 april 2024 tot en met 6 juni 2024 ter inzage.

  • Het Besluit Hogere Waarden en het raadsbesluit zijn onderaan deze pagina te vinden;
  • Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0597.BPWEST2023Rembrand-VG01).
  • Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 6 juni 2024 beroep instellen bij de Raad van State. Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het raadsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treedt het bestemmingsplan met ingang van 7 juni 2024 in werking.

Bestanden

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar websites@ridderkerk.nl bel naar 0180 451 234. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.