Fleur Stip: ‘Samen maken we Ridderkerk’

6 juni 2024, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
Wethouder Fleur Stip heeft het onderwerp participatie in haar portefeuille.

Hoe denkt u het liefst mee met de gemeente? En over welke onderwerpen denkt u graag mee? Dit vroegen wij u eind vorig jaar.

Ieder huishouden in Ridderkerk kreeg de kans om deze vragen via een online vragenlijst te beantwoorden. Ook konden zij de vragen persoonlijk beantwoorden. Hoe willen zij meedenken en adviseren over initiatieven in Ridderkerk, vanuit de gemeente of vanuit andere partijen? Intussen heeft de gemeenteraad de nota Betrokken Samenleving vastgesteld. Wethouder Fleur Stip heeft het onderwerp participatie in haar portefeuille en is er enthousiast over.

Waarom vindt de gemeente participatie zo belangrijk?

Wethouder Stip: “Participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen speelt een belangrijke rol bij de besluitvorming. Bij participatietrajecten willen wij de (vaak tegenstrijdige) maatschappelijke en particuliere belangen goed in beeld brengen en meewegen. Zo kunnen we tot een weloverwogen en gemotiveerd besluit komen.”

Wat levert het de gemeente en de samenleving op?

“Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen beschikken samen over een schat aan kennis en ervaring, die voor Ridderkerk een grote maatschappelijke meerwaarde heeft. Kennis en ervaring van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen dragen bij aan de inhoudelijke kwaliteit van ons beleid, onze plannen en de uitvoering daarvan.”

Is participatie een wondermiddel?

“Participatie zorgt ervoor dat de gemeente zo goed mogelijk rekening kan houden met de belangen van de omgeving. Dit geldt ook voor andere partijen die een ontwikkeling in de gemeente willen realiseren. Maar het is geen wondermiddel: het kan er bijvoorbeeld niet voor zorgen dat iedereen het eens is met alle besluiten en ontwikkelingen. In de praktijk zien wij vaak tegengestelde belangen die niet altijd met elkaar in overeenstemming zijn te brengen. Kortom: niet iedereen zal altijd tevreden zijn met de uiteindelijke oplossing of het besluit. Het is goed dat steeds te blijven benoemen.”

Zijn er voorbeelden van participatie door de gemeente?

“We vragen mensen bij veel projecten mee te denken, zoals over participatie, bij een- of tweerichtingsverkeer op de Centrumring, de toekomst van zwembad De Fakkel, het veiligheidsbeleid, de pumptrackbaan bij de Schans, de buitensportlocatie in Driehoek Het Zand… en dat zijn alleen nog maar voorbeelden van de afgelopen maanden. Het streven is een uitkomst waarin alle belangen zijn gehoord en gewogen. En ik nodig ook heel Ridderkerk uit zijn of haar stem te laten horen bij participatie. Samen maken we Ridderkerk!”

Kijk op de pagina Participatiebeleid voor meer informatie en de resultaten van het onderzoek.