Inzien Ontwerp Programma Geluid en Lucht

16 mei 2024, 10:19
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
We gaan acties en maatregelen nemen voor bronnen waar wij als gemeente invloed op hebben, zoals het verkeer op de weg.

U kunt het Ontwerp Programma Geluid en Lucht op 4 juni bekijken in het gemeentehuis. Hiermee willen we de omgeving gezonder maken.

We gaan acties en maatregelen nemen voor bronnen waar wij als gemeente invloed op hebben, zoals het verkeer op de weg. Ongeveer 3,5 procent van de ziektes in Nederland komt door luchtvervuiling en/of geluid. Hier willen we graag iets aan doen. Eerder vroegen we Ridderkerkers hoe zij geluid en lucht ervaren. De uitkomsten zijn meegenomen in het ontwerp.

Dit laten we op dinsdag 4 juni tijdens een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis zien. U bent tussen 19.00 en 20.00 uur welkom in de Hofzaal (Koningsplein 1). U kunt vragen stellen aan de makers van het plan en DCMR Milieudienst Rijnmond. Ook verloten we een bio-ethanol tafelhaard.
Komend najaar stelt het college het plan vast. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over de maximale kosten.

Mail naar gebiedsontwikkeling@ridderkerk.nl om u aan te melden voor de informatiebijeenkomst. Kijk op pagina Ter inzage voor het plan.