Medewerkers leggen eed of belofte af

29 februari 2024, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
Ten overstaan van de burgemeester beloofden medewerkers hun plicht als ambtenaar naar eer en geweten te vervullen.

Alle medewerkers van de gemeente Ridderkerk hebben afgelopen week de ambtseed- of belofte afgelegd.

Dit gebeurde doorlopend ten overstaan van de burgemeester in het gemeentehuis. Tijdens deze sessies beloofden medewerkers dat ze hun plicht als ambtenaar naar eer en geweten vervullen.
Per 1 januari heeft de gemeente Ridderkerk weer een eigen ambtelijke organisatie. Dat betekent dat alle medewerkers opnieuw de eed of belofte moesten afleggen.

Integriteit

Tijdens de bijeenkomst was er ruim aandacht voor het onderwerp integriteit en omgangsvormen. Collega’s gingen met elkaar in gesprek over hoe zij met respect en waardigheid met elkaar én Ridderkerkse inwoners omgaan.

Burgemeester Marco Oosterwijk: “Het is essentieel dat we afspraken maken over integriteit en omgangsvormen. Ik wil benadrukken dat dit twee kanten opwerkt. Als ambtenaar ga je respectvol om met de Ridderkerkse inwoner, maar je mag dat ook absoluut terugverwachten. Ridderkerk een beetje mooier maken, doen we tenslotte met elkaar.”