Uitkomsten enquête Geluid en Lucht

25 mei 2023, 09:34
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De uitkomsten van de enquête Geluid en Lucht zijn bekend. In de enquête konden inwoners van Ridderkerk hun mening geven over overlast van geluid en lucht.

Wat vooral in het oog springt is de luchtkwaliteit, die op veel plaatsen als zeer slecht ervaren wordt. De resultaten van de enquête geven de noodzaak aan om maatregelen voor lucht en geluid op te stellen.

Bekijk voor meer informatie de Infographic enquête Geluid en Lucht.

Programma Geluid en Lucht

De resultaten zijn de basis voor het op te stellen ‘Programma Geluid en Lucht’. De suggesties uit de enquête nemen we hierin mee. De planning is dat het programma eind 2023 in ontwerp klaar is. Begin 2024 geven we iedereen de gelegenheid om op het programma een reactie te geven.