Volgende fase nieuw veiligheidsbeleid

6 juni 2024, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
De Commissie Samen leven heeft dinsdag 4 juni de prioriteiten besproken voor het nieuwe beleid.

Het opstellen van het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid gaat een volgende fase in. Na de startnotitie van december 2023 en het participatietraject in maart en april dit jaar, zijn begin juni de belangrijkste prioriteiten voor het nieuwe beleid besproken.

In het nieuwe veiligheidsbeleid worden de uitdagingen geschetst die er rondom veiligheid in Ridderkerk spelen en worden er afspraken gemaakt hoe deze gezamenlijk beet te pakken. De prioriteiten van het nieuwe beleid zijn: ondermijning, sociale kwaliteit, zorg en veiligheid en high impact crimes.

Ondermijning gaat over vormen van criminaliteit waarbij criminelen de maatschappij gebruiken voor criminele zaken in de onderwereld. Sociale kwaliteit gaat over de leefbaarheid van wijken en de daarbij horende zaken als zwerfafval en verkeersveiligheid. Zorg en veiligheid richt zich op kwetsbare inwoners zoals senioren en verwarde personen. Met high impact crimes worden incidenten bedoeld die een grote impact hebben op inwoners, denk aan woninginbraken en babbeltrucs.

Op dinsdag 4 juni besprak de commissie de veiligheidsrapportage. Deze rapportage is gebaseerd op verzamelde cijfers en gesprekken met inwoners, ondernemers en professionals de afgelopen maanden.

Meedenken

De startnotitie van het nieuwe veiligheidsbeleid werd in december 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. In maart en april konden Ridderkerkers meedenken over veiligheid in Ridderkerk via enquêtes, een prikker op de kaart en inloopbijeenkomsten. De gemeente sprak in deze periode met ruim duizend inwoners en ondernemers.

Belangrijke zaken die Ridderkerkers aandroegen waren: (jongeren)overlast, zichtbaarheid politie en boa’s en verkeersveiligheid. Burgemeester Oosterwijk: “Het is super dat er zoveel Ridderkerkers gehoor hebben gegeven aan onze oproep om mee te denken. Het nieuwe beleid draait straks niet alleen om cijfers en daardoor kunnen we beter bepalen waar onze focus moet liggen.”
Het concept veiligheidsbeleid wordt besproken in de Commissie Samen Leven van 28 november. Op 12 december neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

Kijk op de pagina Veiligheid in Ridderkerk voor meer informatie.