Buitenruimte

Een groene leefomgeving heeft vele voordelen. Binnen de bebouwde kom is het juist vaak een schaars goed. Daarom investeren we erin, bijvoorbeeld met nieuwe plannen voor het beheer van ons groen.

Groen

De Groenvisie ‘Groen is onze toekomst’ wordt verder uitgewerkt, onder andere op het gebied van ecologie en water. We reageren ook sneller op meldingen over de buitenruimte. We evalueren de nieuwe aanpak van onkruidbestrijding en zien mogelijkheden om de kwaliteit van het onderhoud te verbeteren. De groene kraag om Ridderkerk, denk aan het Reijerpark, Oosterpark, de Gorzen, Donckse velden en Crezéepolder, moet intact blijven.

Schoon

Ook een schone leefomgeving is van grote waarde. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners voorkomen we zwerfafval. We nemen maatregelen om de uitstoot van fijnstof op te vangen en geluidsoverlast van het wegverkeer te verminderen. Het voorkomen en verwijderen van vervuiling in en op onze bodem verdient de komende jaren nadrukkelijk de aandacht. Hierbij werken we samen met de gemeenten binnen de DCMR Milieudienst Rijnmond.