Zorg en hulp

We zijn er voor inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben. We zorgen dat zij de weg naar zorg makkelijk kunnen vinden.

Op weg naar werk

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten onderdeel kunnen zijn van onze maatschappij. We willen daarom zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden aan een baan helpen. Daarvoor werken we bijvoorbeeld aan verbindingen tussen ondernemers, onderwijs en overheid. We vinden het passend dat ontvangers van een uitkering een tegenprestatie leveren.

Voorkomen

Om zwaardere zorgvraag in de toekomst te voorkomen willen we – samen met onze maatschappelijke partners – vroegtijdig problemen signaleren. We zetten in op het voorkomen van schulden, eenzaamheid en laaggeletterdheid. We helpen mensen met schulden om weer orde op zaken te krijgen.

Jeugdzorg

We ondersteunen de lobby richting de landelijke overheid om de jeugdzorg betaalbaar te houden en de wachtlijsten te verkorten. Samen met regiogemeenten en zorgaanbieders werken we aan een verdere optimalisatie van het stelsel van jeugdhulp.

Vrijwilligers

We stimuleren en ondersteunen onze vrijwilligers, inclusief pleegouders en mantelzorgers. Zij zijn onmisbaar voor de samenleving.