Gebiedsvisie Rivieroevers

De rivieroevers zijn een belangrijk gebied voor de gemeente Ridderkerk. Er zijn bedrijven gevestigd en het biedt unieke mogelijkheden voor watergebonden bedrijvigheid.

Maar de druk op het gebied Rivieroevers is groot en de ruimtelijke kwaliteit willen we verbeteren. Er zijn ook kansen voor woningbouw, groen en meer beleving van de rivier. Om deze redenen heeft de gemeente een gebiedsvisie voor de rivieroevers opgesteld; een kader voor toekomstige ontwikkelingen.

En zoals u gewend bent, hebben we dat samen gedaan met alle belanghebbenden en betrokkenen. Ter ondersteuning daarvan is in januari 2021 een online platform ‘live’ gegaan. Velen hebben een reactie achtergelaten. Daar zijn we blij mee. Een groot deel van de reacties heeft op hoofdlijnen een plekje gekregen in de gebiedsvisie. Alle reacties waren waardevol en bewaren we daarom voor latere uitwerkingen.

De gemeenteraad stelde op 16 december 2021 de visie en het milieueffectrapportage (planMER) vast. De stukken zijn te bekijken op het platform.