Burgerpeiling najaar 2022

In opdracht van gemeente Ridderkerk heeft onderzoeksbureau Research 2Evolve de Burgerpeiling, die onderdeel uitmaakt van Waarstaatjegemeente.nl, uitgevoerd onder de inwoners van de gemeente Ridderkerk. Door dit onderzoek kan de gemeente in kaart brengen hoe inwoners de onderste vier thema’s ervaren en krijgt zij inzicht in waar verbetering gewenst is.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2022. 847 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld.

 • 18 t/m 29 jaar: 35 reacties
 • 30 t/m 39 jaar: 72 reacties
 • 40 t/m 54 jaar: 156 reacties
 • 55 t/m 64 jaar: 187 reacties
 • 65 t/m 74 jaar: 229 reacties
 • 75 t/m 85 jaar: 168 reacties

Samenvatting van de resultaten

Thema2022202120202019Nederland
(2022)
Woon- en leefomgeving6,86,56,66,56,4
Relatie inwoner – gemeente5,86,06,36,45,8
Gemeentelijke dienstverlening6,76,66,86,86,5
Welzijn en zorg
Met ingang van 2022 zijn de vragen over welzijn en zorg marginaal aangepast.
6,56,66,76,86,4
Totaaloordeel

De belangrijkste onderdelen bij beoordeling gemeente

De volgende onderdelen vinden respondenten het meest belangrijk bij de beoordeling:

 • Veiligheid (65%)
 • Leefbaarheid (62%)
 • Dienstverlening (49%)

Moeite van de gemeente

De moeite die de gemeente neemt voor inwoners scoort gemiddeld een 6,5. Het landelijk gemiddelde in 2022 is 6,4.

Woon- en leefomgeving

Leefbaarheid

Acht op de tien (82%) respondenten voelt zich thuis in hun buurt. Dit komt overeen met de resultaten uit 2021 (83%). In 2020 was dit iets hoger (85%). De landelijke score in 2022 is 85%.

Veiligheid in de buurt

Acht op de tien (83%) respondenten voelt zich altijd/meestal veilig in eigen buurt. In 2021 lag dit iets lager (77%). In 2020 was dit 81%. De landelijke score in 2022 is 86%.

Onderhoud groen

Ruim de helft van de respondenten (55%) vindt dat het groen in hun buurt goed onderhouden is. De landelijke score in 2022 is 50%.

Kunst en cultuur

Vier op de tien (39%) respondenten vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor deelname aan kunst en cultuur in gemeente Ridderkerk.

Bereikbaarheid

Zeven op de tien (72%) respondenten is (zeer) tevreden over de bereikbaarheid in het algemeen van Ridderkerk.

Samenwerking

Een derde (33%) van de respondenten vindt dat de gemeente voldoende samenwerkt met de buurt aan plannen, activiteiten en voorzieningen. De landelijke score in 2022 is 22%.

Ideeën en plannen uitvoeren

Een kwart (25%) van de respondenten vindt dat de gemeente de buurt voldoende ruimte geeft om ideeën en plannen uit te voeren. De landelijke score in 2022 is 26%.

Relatie inwoner gemeente

Vertrouwen in het bestuur

Een kwart van de respondenten (26%) heeft (heel) veel vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. Dit komt overeen met de resultaten uit 2021 (25%). In 2020 was dit hoger (35%). De landelijke score in 2022 is 24%.

Meedenken

Een derde (34%) van de respondenten vindt dat de gemeente inwoners laat meedenken bij plannen, activiteiten en voorzieningen. De landelijke score in 2022 is 27%.
Twee op de tien (22%) respondenten vindt dat de gemeente inwoners en organisaties de ruimte geeft om hun ideeën en plannen uit te voeren. De landelijke score in 2022 is 26%.

Dienstverlening

Belangrijkste aspecten van dienstverlening

De volgende aspecten van de dienstverlening van de gemeente vinden respondenten het meest belangrijk:

 • Snelheid van handelen (40%)
 • Juistheid en begrijpelijkheid van de informatie (40%)
 • Houding en gedrag van de medewerkers (36%)

Digitale dienstverlening

De digitale dienstverlening van de gemeente wordt gemiddeld beoordeeld met een 6,7. Dit komt overeen met de resultaten uit 2021 (6,7) en 2020 (6,8). Het landelijk gemiddelde in 2022 is 6,7.

De Blauwkai

De gemeentekrant De Blauwkai wordt gemiddeld beoordeeld met een 7,1. Dit komt overeen met de resultaten uit 2021 (7,2) en 2020 (7,1).

De gemeentelijke website

De gemeentelijke website scoort gemiddeld een 6,7.

Berichtgeving sociale media

De berichtgeving via de sociale media van de gemeente wordt over het algemeen beoordeeld met een 6,8. 67% van de respondenten heeft hier geen mening over.

Contact balie publiekszaken

Het contact via de balie publiekszaken wordt gemiddeld beoordeeld met een 7,0.

Telefonisch contact

Het telefonische contact wordt gemiddeld beoordeeld met een 6,3.

Contact per e-mail

Het contact per e-mail wordt gemiddeld beoordeeld met een 6,2.

Contact met gemeente

Het contact met de gemeente scoort gemiddeld een 6,5. Dit komt overeen met de resultaten uit 2021 (6,5). In 2020 was dit iets hoger (6,7).

Communicatie en voorlichting

De communicatie en voorlichting vanuit de gemeente wordt gemiddeld beoordeeld met een 6,3. In 2021 (6,7) en 2020 (6,8) lag dit gemiddelde iets hoger. Het landelijk gemiddelde in 2022 is 6,4.

Informatie van de gemeente

Bijna zes op de tien respondenten (57%) kan gemakkelijk aan de benodigde gemeentelijke informatie komen. De landelijke score in 2022 is 62%.
Zes op de tien respondenten (62%) vindt dat de gemeente heldere taal gebruikt. De landelijke score in 2022 is 58%.

Welzijn en zorg

Tevredenheid over het leven

De algemene tevredenheid over het leven scoort gemiddeld een 7,9. Dit komt overeen met de gemiddelden in 2021 (7,9) en 2020 (7,9). Het landelijk gemiddelde in 2022 is 7,8.

Gezondheid

De gezondheid wordt gemiddeld beoordeeld met een 7,6. Dit komt overeen met de gemiddelden in 2021 (7,6) en 2020 (7,7). Het landelijk gemiddelde in 2022 is 7,6.

Mantelzorg

Zeven op de tien (69%) respondenten verricht weleens mantelzorg. De landelijke score in 2022 is 52%.

Elkaar helpen

Zes op de tien (62%) respondenten helpt weleens de buren. De landelijke score in 2022 is 66%.
Bijna vier op de tien (37%) respondenten heeft weleens aandacht voor de buren in een zorgwekkende situatie. De landelijke score in 2022 is 42%.
Een derde (32%) van de respondenten doet weleens aan vrijwilligerswerk. De landelijke score in 2022 is 43%.

Vrijwilligerswerk

Bijna de helft (47%) van de respondenten wil in de nabije toekomst (misschien) vrijwilligerswerk (blijven) doen. In 2021 (56%) en 2020 (57%) lag dit percentage hoger. De landelijke score in 2022 is 68%.

Sporten

Bijna negen op de tien (86%) respondenten sport eenmaal per week of vaker. De landelijke score in 2022 is 69%.

Eenzaam

Acht op de tien (80%) van de respondenten vindt dat ze voldoende contacten heeft met andere mensen. Dit komt overeen met de resultaten uit 2021 (82%) en 2020 (82%). De landelijke score in 2022 is 78%.
Eén op de vijf (22%) respondenten voelt zich soms of (heel) vaak eenzaam. De landelijke score in 2022 is 16%.

Wat doen we met de uitkomsten

De uitkomsten worden gebruikt om de dienstverlening en de voorzieningen voor de inwoners van Ridderkerk te verbeteren.