Subsidie innovatie Beschermd wonen

Gemeente Ridderkerk vormt met 6 andere gemeenten de Beschermd wonen regio Rotterdam. We vinden het is belangrijk dat mensen die psychisch kwetsbaar zijn, deel uitmaken van onze samenleving. Het zelfstandig wonen is hier onderdeel van. De regio Rotterdam is op zoek naar innovatieve activiteiten die kwetsbare inwoners helpen om (weer) zelfstandig te wonen. Organisaties kunnen de subsidie tot 1 mei 2024 aanvragen.

De subsidie is voor diegenen die activiteiten uitvoeren voor personen van 18 jaar of ouder met psychische aandoeningen of psychosociale problemen. Die personen moeten wonen in een van de deelnemende gemeenten.

De deelnemende gemeenten binnen Beschermd wonen regio Rotterdam zijn:

 • Albrandswaard
 • Barendrecht
 • Capelle aan den IJssel
 • Krimpen aan den IJssel
 • Lansingerland
 • Ridderkerk

Het totale subsidiebedrag voor 2024 is € 750.000. Dit bedrag kan besteed worden aan meerdere initiatieven.

U kunt subsidieaanvragen voor:

 • het organiseren en uitvoeren van activiteiten die:
  • de instroom van cliënten in beschermd wonen verminderen; of
  • de uitstroom van cliënten uit beschermd wonen bevorderen;
 • het versterken of opbouwen van een steunend netwerk rond de inwoner in de wijk
 • het realiseren van lichtere woonvormen in de wijk.
 • bijdragen aan een passende spreiding van voorzieningen voor beschermd wonen in de regio; of
 • bijdragen aan de uitstroom van cliënten naar de herkomstgemeente.

Via de website van de gemeente Rotterdam kunt u de subsidie aanvragen.

 • U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail direct na het aanvragen van de subsidie.
 • Op 1 juli 2024 wordt uiterlijk een besluit genomen.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. U krijgt dit per brief.