Subsidieregister

In het subsidieregister staat welke organisaties subsidie hebben gekregen. Hieronder vindt u het register van de verleende subsidies tot en met 1 mei 2024. Subsidies tot en met een bedrag van € 5.000,00 zijn direct vastgesteld bij verlening. De overige subsidies worden achteraf (medio 2024) definitief vastgesteld na het indienen van een verantwoording.

Beleidsterrein AED’s

 • EHBO-vereniging Rijsoord, subsidie 2024, € 2.900,00
 • EHBO-vereniging Ridderkerk, subsidie 2024, € 3.750,00
 • EHBO-vereniging Slikkerveer, subsidie 2024, € 3.750,00
 • EHBO-vereniging Bolnes, subsidie 2024, € 1.030,00

Beleidsterrein Amateurkunst

 • Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids, jaarlijkse subsidie 2024, € 4.600,00
 • Muziekvereniging Excelsior Bolnes, jaarlijkse subsidie 2024, € 6.300,00
 • Muziekvereniging Excelsior Bolnes, huurcompensatie Noordstraat 56, € 3.169,75
 • Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids, jaarlijkse subsidie 2024, € 6.400,00
 • Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer, jaarlijkse subsidie 2024, € 6.791,00
 • Stichting Kunstroute, betreft jaarlijkse subsidie 2024, € 2.940,00
 • Christelijke Muziekvereniging Sursum Corda, jaarlijkse subsidie 2024, € 5.000,00
 • Stichting Oud Ridderkerk, jaarlijkse subsidie 2024, € 20.000,00
 • Stichting Blues & Rootsmuziek Ridderkerk, jaarlijkse subsidie 2024, € 2.550,00
 • Ridderkerks Symfonie Orkest, jaarlijkse subsidie, € 9.000,00

Beleidsterrein Bibliotheek

 • Bibliotheek AanZet, jaarlijkse subsidie 2024, € 1.225.300,00
 • Stichting Lezen Oké!, jaarlijkse subsidie 2024, € 32.000,00

Beleidsterrein Cliëntondersteuning

 • MEE Rotterdam Rijnmond, jaarlijkse subsidie 2024, subsidiebedrag € 95.383,00

Beleidsterrein Emancipatie

 • RADAR, jaarlijkse subsidie 2024, subsidiebedrag € 18.700,00

Beleidsterrein Jeugdwerk

 • Scouting Sint Joris Ridderkerk, jaarlijkse subsidie 2024, € 4.500,00
 • Stichting Evenementen Ridderkerk SER, jaarlijkse subsidie 2024, € 23.249,00
 • Stichting Lezen Oké!, jaarlijkse subsidie 2024, € 5.200,00
 • Speeltuinvereniging Dillenburg, jaarlijkse subsidie 2024, subsidiebedrag € 2.152,00

Beleidsterrein Lokaal Preventief Jeugd

 • Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond, jaarlijkse subsidie 2024, € 338.470,00
 • Stichting Enver, Pak Je Kans, € 70.308,05

Beleidsterrein Lokale zorgtrajecten

 • Stichting Humanitas, jaarlijkse subsidie 2024, € 6.934,00

Beleidsterrein Maatschappelijk Werk

 • Stichting Slachtofferhulp, jaarlijkse subsidie 2024, € 17.568,00

Beleidsterrein Minimabeleid

 • Stichting Diakonale Projecten Ridderkerkse Kerken, Social Store, subsidiebedrag € 5.000,00
 • Stichting Diakonale Projecten Ridderkerkse Kerken, jaarlijkse subsidie, project Hiphelpt 2024, € 5.000,00
 • Stichting Beter voor Elkaar, Foodcompany 2024 huurkosten, € 13.000,00
 • Stichting Beter voor Elkaar, Kledingbank, € 18.000,00

Beleidsterrein Muziekschool

 • Stichting Lezen Oké!, jaarlijkse subsidie 2024, € 10.600,00
 • Stichting voor Cultuureducatie Zuid Holland Zuid, jaarlijkse subsidie 2024, € 567.136,00

Beleidsterrein Ontwikkelingssamenwerking

 • Stichting Wereldwerk Ridderkerk, jaarlijkse subsidie 2022, € 2.700,00

Beleidsterrein Ouderenwerk

 • Stichting Samen ondernemend Leren SOL, Geheugenpaleis, € 57.570,00
 • Stichting Aafje, Toch Thuis, € 130.000,00
 • NPV Nederlandse Patiëntenvereniging, jaarlijkse subsidie 2024, subsidiebedrag € 2.650,00

Beleidsterrein Participatie

 • Stichting Evenementen Ridderkerk SER, jaarlijkse subsidie, € 28.934,00

Beleidsterrein Peuterwerk

 • Stichting Lezen Oké!, jaarlijkse subsidie 2024, € 1.050,00

Beleidsterrein Schuldhulpverlening

 • Stichting Samenredzaamheid bij Schulden, betreft jaarlijkse subsidie 2024, € 24.400,00

Beleidsterrein Onderwijsachterstanden beleid

 • PIT Kinderopvang, Opzetten Peuterplus groep, € 147.793,00
 • Stichting Lezen Oké!, jaarlijkse subsidie 2024, € 45.775,00
 • Kinderopvang SKR B.V., subsidie VVE diversen, € 188.891,00
 • YES! Kinderopvang Ridderkerk, subsidie VVE diversen, € 193.705,80
 • Stichting OZHW voor PO en VO Jeugdeducatiefonds, kwaliteitsimpuls OAB de Bosweide 2024, € 38.400,00
 • Basisschool de Wingerd (PCPO), subsidie VVE diversen, € 40.500,00
 • CBS De Regenboog (PCPO), subsidie VVE diversen, € 20.700,00
 • Basisschool De Klimop (PCPO), subsidie VVE diversen, € 33.900,00
 • Basisschool De Bongerd (PCPO,) subsidie VVE diversen, € 12.000,00
 • Basisschool De Botter (OZHW), kwaliteitsimpuls onderwijs, € 10.800,00
 • Basisschool De Noord (OZHW), subsidie VVE diversen, € 30.900,00
 • Kibeo, subsidie VVE diversen, € 8.500,00
 • Rehobothschool de Ark, kwaliteitsimpuls Rehobothschool 2024, € 14.400,00
 • Basisschool De Piramide, subsidie VVE diversen, € 41.700,00
 • KDV de Bron, subsidie VVE diversen, € 29.999,00
 • Kinderopvang Mundo, subsidie VVE diversen, € 27.250,00
 • Basisschool De Fontein (PCPO), subsidie VVE diversen, € 33.900,00

Beleidsterrein Sport (beleid)

 • Invaliden Sport Ridderkerk ISR, jaarlijkse subsidie 2024, € 9.000,00
  Stichting AAVB, jaarlijkse subsidie 2024, € 9.575,00
  Stichting Anyam, jaarlijkse subsidie 2024, € 6.803,00
  Stichting IJsselmonde Oost Stichting De Overburen, huur Sportswall bij Facet 2024, € 2.340,00

Beleidsterrein Volksfeesten

 • Stichting Evenementen Ridderkerk SER, jaarlijkse subsidie 2024, € 28.700,00

Beleidsterrein Volksgezondheid

 • Stichting Chris en Voorkom!, betreft jaarlijkse subsidie 2024, € 25.729,50

Beleidsterrein Wijkwerk

 • Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer (SWS), jaarlijkse subsidie 2024, € 56.200,00
 • Wijkvereniging Drievliet ’t Zand, jaarlijkse subsidie 2024, € 74.405,00

Beleidsterrein Wmo algemene voorzieningen

 • Stichting ANDERS Drechtsteden, innovatie subsidie 2024-2025, € 2.850,00
 • Stichting Bram, innovatie subsidie 2024, € 150.000,00

Beleidsterrein Wmo uitvoering

 • Stichting Pameijer, Buurtcirkel 2024, € 27.500,00

Beleidsterrein Wmo Vrijwilligerswerk

 • Vereniging Lichamelijk Gehandicapten Ridderkerk, jaarlijkse subsidie 2024, € 500,00

Diverse beleidsterreinen

 • Stichting Buurtpreventie Bolnes, jaarlijkse subsidie 2024, huur De Klinker, € 10.000,00
 • Stichting IJselmonde-Oost Stichting De Overburen, Buutvrij subsidie project 2024, € 17.500,00
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond, jaarlijkse subsidie 2024, € 1.476.694,00

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het subsidieregister? Stuur dan een e-mail naar subsidie@ridderkerk.nl.

 • Vrouwen van Nu, afdeling Ridderkerk, € 1.500,00
 • Concerten J.P. Teeuw Ridderkerk, € 1.300,00
 • Werkgroep interkerkelijke openluchtdienst Ridderkerk, € 1.000,00
 • Walking Football Ridderkerk, € 800,00
 • PCOB afdeling Ridderkerk, 40 jarig jubileum, € 1.500,00
 • Stichtingen Evenementen Begeleiding Ridderkerk, € 1.500,00
 • SLOR, het zangtalent van Ridderkerk, € 990,00
 • Jeugdvereniging Ridderkerk inzake volleybaltoernooi, € 1.070,00
 • Stichting 4Ever49 organiseren Valentijnsdiner voor ouderen, € 1.250,00
 • Stichting Natuurbeheer Waalbos, aanschaf hooiacrobaat en organiseren wandeltocht, € 300,00
 • Stichting Islamitisch Centrum Ridderkerk, inzake iftar, € 1.500,00
 • Natuurvereniging IJsselmonde, organiseren activiteiten en herdruk jubileum boekje, € 1.500,00
 • Tennisvereniging Reyerparc inzake ROCK, € 1.450,00
 • Stichting Help Eens Een Handje, € 1.500,00
 • Mevrouw Habib, Stichting Multicultureel Ridderkerk diverse activiteiten, € 1.350,00