Subsidieregister

In het subsidieregister staat welke organisaties subsidie hebben gekregen. Hieronder vindt u het register van de verleende subsidies tot en met 10 februari 2022. Subsidies tot en met een bedrag van € 5.000,00 zijn direct vastgesteld bij verlening. De overige subsidies worden achteraf (medio 2023) definitief vastgesteld na het indienen van een verantwoording.

Beleidsterrein AED’s

 • EHBO-vereniging Ridderkerk, betreft subsidie AED 2022, subsidiebedrag € 3.750,00
 • EHBO-vereniging Rijsoord, betreft subsidie 2022, subsidiebedrag € 1.750,00

Beleidsterrein Amateurkunst

 • Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 6.581,00
 • Muziekvereniging Excelsior Bolnes, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 6.300,00
 • Muziekvereniging Excelsior Bolnes, betreft huur compensatie Noordstraat 56, subsidiebedrag € 3.169,75
 • Stichting Kunstroute, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 2.940,00
 • Chr. Oratoriumvereniging Ridderkerk, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 4.600,00
 • Chr. Muziekvereniging Harpe Davids , betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 4.600,00
 • Chr. Muziekvereniging Sursum Corda, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 5.000,00

Beleidsterrein Bibliotheek

 • Bibliotheek AanZet, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 1.100.500,00

Beleidsterrein Cliëntondersteuning

 • MEE Rotterdam Rijnmond, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 91.800,00

Beleidsterrein Dak- en thuisloosheid

 • Stichting IJsselmonde Oost, betreft preventie dak- en thuislozen 2021/2022, subsidiebedrag € 1.600,00

Beleidsterrein Emancipatie

 • RADAR, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 17.600,00

Beleidsterrein Jeugdwerk

 • Scouting Sint Joris Ridderkerk, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 3.000,00
 • Speeltuinvereniging Dillenburg, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 2.152,00

Beleidsterrein Kunst

 • Stichting Lokale Omroep Ridderkerk RTV, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 29.500,00

Beleidsterrein Lokaal Preventief Jeugd

 • Stichting Enver, betreft Pak Je Kans, subsidiebedrag € 42.811,20

Beleidsterrein Lokale zorgtrajecten

 • Stichting Pameijer, betreft Lokaal Zorgnetwerk LZN 2022, subsidiebedrag € 3.580,00

Beleidsterrein Maatschappelijk Werk

 • MEE-VIVENZ De Sociale Basis, betreft Bureau Sociaal Raadslieden en Reset 2022, subsidiebedrag € 71.586,00
 • Stichting Slachtofferhulp, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 13.414,00

Beleidsterrein Minimabeleid

 • Stichting Beter voor Elkaar, betreft Project Kledingbank en Foodcompany 2022, subsidiebedrag € 24.940,08
 • Stichting Diakonale Projecten Ridderkerkse Kerken, betreft Project Voedselbank 2022, subsidiebedrag € 4.200,00

Beleidsterrein Musea

 • Stichting Oud Ridderkerk, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 17.450,00

Beleidsterrein Muziekschool

 • Stichting Building Arts, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 21.865,00
 • Stichting voor Cultuureducatie Zuid Holland Zuid, betreft jaarlijkse subsidie 2022 en Joris en de Draak, subsidiebedrag € 548.825,00

Beleidsterrein Ontwikkelingssamenwerking

 • Stichting Gaan en Doen, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 8.610,00

Beleidsterrein Ouderenwerk

 • NPV Nederlandse Patiëntenvereniging, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 2.650,00
 • Stichting Aafje, betreft Toch Thuis Ridderkerk 2022, subsidiebedrag € 126.000,00

Beleidsterrein Schuldhulpverlening

 • Stichting Samenredzaamheid bij Schulden, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 24.250,00
 • Stichting Samenredzaamheid bij Schulden, betreft Eenmalige subsidie HOE campagne 2022, subsidiebedrag € 12.300,00

Beleidsterrein Onderwijsachterstanden beleid

 • KDV De Bron, betreft subsidie 2022 VVE diversen, subsidiebedrag € 27.729,00
 • KDV Mundo, betreft subsidie 2022 VVE diversen, subsidiebedrag € 49.842,00
 • Rehobothschool, betreft Kwaliteitsimpuls onderwijs 2022, subsidiebedrag € 17.000,00
 • Dr. Schaepmanschool RVKO, betreft Kwaliteitsimpuls onderwijs 2022, subsidiebedrag € 12.000,00
 • Hadassa Kinderopvang, betreft subsidie 2022 VVE diversen, subsidiebedrag € 38.643,00
 • Stichting OZHW voor PO en VO, betreft Kwaliteitsimpuls onderwijs Reijer 2022, subsidiebedrag € 18.000,00
 • Stichting OZHW voor PO en VO, betreft Kwaliteitsimpuls onderwijs Botter 2022, subsidiebedrag € 18.000,00
 • Stichting OZHW voor PO en VO, betreft Kwaliteitsimpuls onderwijs Bosweide 2022, subsidiebedrag € 24.000,00
 • SKR kinderopvang, betreft subsidie 2022 VVE diversen, subsidiebedrag € 193.418.00
 • Stichting Prokino, betreft subsidie 2022 VVE diversen, subsidiebedrag € 23.526,00
 • YES kinderopvang, betreft subsidie 2022 VVE diversen, subsidiebedrag € 167.863,00

Beleidsterrein Sport (beleid)

 • Stichting AAVB, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 9.930,00
 • Stichting Anyam, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 6.276,00
 • Stichting Buurtpreventie Bolnes, betreft huur onderkomen line dancegroep 2022, subsidiebedrag € 10.740,00

Beleidsterrein Volksgezondheid

 • Stichting Chris en Voorkom!, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 21.547,02

Beleidsterrein Wijkwerk

 • Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer (SWS) , betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 70.800,00
 • Wijkvereniging Drievliet ’t Zand, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 68.465,00
 • Wijkvereniging Trefpunt Oost, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 27.224,00

Beleidsterrein WMO Vrijwilligerswerk

 • Stichting Present Ridderkerk, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 21.500,00
 • Vereniging van en voor Lichamelijk Gebrekkigen VVLG, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 500,00

Diverse beleidsterreinen

 • Stichting Evenementen Ridderkerk SER, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 22.000,00
 • Stichting Lezen Oké!, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 90.329,75
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 1.520.611,00
 • Stichting Projectgroep Gilde, betreft jaarlijkse subsidie 2022, subsidiebedrag € 20.500,00

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het subsidieregister? Stuur dan een e-mail naar subsidie@bar-organisatie.nl.

 • sv Slikkerveer, subsidiebedrag € 1.465,00
 • J.P. Teeuw diverse kerkconcerten, subsidiebedrag € 1.300,00
 • Judostichting “To-Uchi”, subsidiebedrag € 1.500,00
 • Brandweer Oudgediende Ridderkerk, subsidiebedrag € 1.500,00
 • J. Vlietstra Openluchtdienst 2021, subsidiebedrag € 700,00
 • Politie Ridderkerk hart onder de riem rellen (broodjes en bloemen) , subsidiebedrag € 1.500,00
 • Stichting Kunstroute Ridderkerk, subsidiebedrag € 1.500,00
 • Stichting Present/Paradijshoeve 2021, subsidiebedrag € 650,00
 • Koningsdag plein Oost, subsidiebedrag € 1.500,00
 • Cyclo Cross Ridderkerk fietswedstrijden op 27 november 2021, subsidiebedrag € 1.500,00
 • Alexandra van Dongen Werkgroep Schildersdorp Rijsoord, subsidiebedrag € 1.500,00
 • Voor Elkaar S. Faraj, subsidiebedrag € 1.500,00
 • Wilhelminakerk digitale tentweek + fysieke spelletjesmiddag, subsidiebedrag € 1.500,00
 • Linda Kelderhuis Burendag, subsidiebedrag € 1.500,00
 • St. Buurtpreventie Bolnes Bomenroute boekje initiatiefsubsidie, subsidiebedrag € 1.500,00
 • Mevr. Habib, Stichting Multicultureel Ridderkerk diverse activiteiten, subsidiebedrag € 1.350,00